Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Social spending i OECD | Main | EU-partitest hos makthavare.se »
torsdag
maj142009

Globalisering och välfärdsstat på UF i Linköping

Underlaget för gårdagens föreläsning för utrikespolitiska föreningen i Linköping har googlifierats och hamnat här. (Länk även i vänsterspalten, under presentationer. Ordning och reda!)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Pssst...de heter bara UF, inte UPF ;)

14 maj | Unregistered CommenterRobert N

ops... tack!

14 maj | Registered Commenterbergh

Äsch, berätta sånt i förväg. Där hade man ju velat närvara.

14 maj | Unregistered CommenterDaniel

Trots att jag ogärna bankar alltför ljudligt på min egen trumma ska jag försöka bättra mig. Dock finns en kalender med något slags turneschema här:

http://www.andreasbergh.se/kalender/

Till exempelvis talar jag 10 september i Ismir. Välkommen! :-)

15 maj | Unregistered Commenterbergh

och izmir stavas f ö med z...

15 maj | Unregistered Commenterbergh

Tack Andreas för en riktigt bra föreläsning i onsdags. Nu ligger intervjun uppe på youtube.com/utpost

Lycka till med värnskatten!

17 maj | Unregistered CommenterAnders B

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.