Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Social spending i OECD | Main | EU-partitest hos makthavare.se »
torsdag
maj142009

Globalisering och välfärdsstat på UF i Linköping

Underlaget för gårdagens föreläsning för utrikespolitiska föreningen i Linköping har googlifierats och hamnat här. (Länk även i vänsterspalten, under presentationer. Ordning och reda!)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Pssst...de heter bara UF, inte UPF ;)

14 maj | Unregistered CommenterRobert N

ops... tack!

14 maj | Registered Commenterbergh

Äsch, berätta sånt i förväg. Där hade man ju velat närvara.

14 maj | Unregistered CommenterDaniel

Trots att jag ogärna bankar alltför ljudligt på min egen trumma ska jag försöka bättra mig. Dock finns en kalender med något slags turneschema här:

http://www.andreasbergh.se/kalender/

Till exempelvis talar jag 10 september i Ismir. Välkommen! :-)

15 maj | Unregistered Commenterbergh

och izmir stavas f ö med z...

15 maj | Unregistered Commenterbergh

Tack Andreas för en riktigt bra föreläsning i onsdags. Nu ligger intervjun uppe på youtube.com/utpost

Lycka till med värnskatten!

17 maj | Unregistered CommenterAnders B

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.