Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Livegranskning av partiledardebatten i riksdagen... | Main | En tentafråga och en kommentar »
tisdag
jun162009

Bästa vetenskapliga tidskrift alla kategorier...

Att rangordna publikationer i vetenskapliga tidskrifter är inte lätt. Varje ämne brukar ha några solklara topptidskrifter, men när man ska jämföra över ämnesgränser blir det svårare. Nåväl, på www.journal-ranking.com kan man sortera enligt olika kriterier och inom olika kategorier. Tuffast är såklart att välja sammanvägd ranking för alla ämnen. Äntligen en objektiv skala vid dessa jämrans akademiska tjänstetillsättningar!

Så till de oundviliga frågorna, som jag lurat fram svaren på:

Vilken är den finaste tidskriften?
Svar: ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Va? Är det inte Nature? Svar: Den kommer först på nionde plats.
Vilken är bästa ekonomitidskrift? Svar: Econometrica, plats 13.
Va? Är det inte American Economic Review? Svar: Nix, den kommer på plats 74.
Är AER bättre än APSR? Svar: Ja. Men det är jämnt; statsvetarnas flaggskepp driver in på plats 76.
Vilken tidskrift är sämst, alla kategorier? Svar: Sociogical Methodology. Men sistaplatsen är delad, och rymmer även "Cement, concrete and aggregates" samt "Canadian journal of remote sensing", med flera.
Hur långt räcker European Economic Review? Svar: Plats 495. Inte helt övertygande. Jag tröstar mig med att Sociological Methodology ligger på plats 8023...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Meget morsom post! Det man forsøger her, er ikke engang at sammenligne æbler og pærer, men nærmere en sammenligning mellem æbler og marsmænd. Det virker for eksempel, som Andreas også påpeger, helt idiotisk at American Economic Review ligger på plads 73, og altså hele 56 pladser under Quarterly Journal of Economics. For de interesserede er her et lidt mere seriøst bud på, hvordan man kan rangere journals indenfor et enkelt område: http://research.stlouisfed.org/publications/review/09/05/Engemann.pdf
Betong är fan så mycket viktigare än ert lilla samhällsvetenskapliga geschäft!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.