Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Flygplatsböcker | Main | Bästa vetenskapliga tidskrift alla kategorier... »
onsdag
jun172009

Livegranskning av partiledardebatten i riksdagen...

är färdig, och kan beskådas här. Intressant upplevelse.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Mig bekendt har ingen forsøgt noget lignende i DK, hvilket nok er endnu et bevis på, at Sverige er længere fremme i skoene (som vi siger), når det gælder brugen af nettet.

Det er nok svært at få ordentlig fut i en partilederdebat, når der ikke lige er et valg foran.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.