Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Flygplatsböcker | Main | Bästa vetenskapliga tidskrift alla kategorier... »
onsdag
jun172009

Livegranskning av partiledardebatten i riksdagen...

är färdig, och kan beskådas här. Intressant upplevelse.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Mig bekendt har ingen forsøgt noget lignende i DK, hvilket nok er endnu et bevis på, at Sverige er længere fremme i skoene (som vi siger), når det gælder brugen af nettet.

Det er nok svært at få ordentlig fut i en partilederdebat, når der ikke lige er et valg foran.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.