Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ris och Ros till Sydsvenskan | Main | Flygplatsböcker »
lördag
jun272009

Inför Visby: Ett självcentrerat program

Program för visbyveckan för mig är äntligen sammanpusslat:

Onsdag 1 juli, 10.40-11.45, Vägar till arbete, TransportNäring i samverkan, Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen
Onsdag 1 juli, 13-15 Ekonomiklubben , Fores. 1: Finanskrisen nu och då – vad kan vi lära? 2: Baltikumkrisen. Högskolan, Cramérgatan 3, ”D20”
Onsdag 1 juli kl 20- Sverige efter krisen: pub. Ratio. Jag, Annie Johansson (c) och Luciano Astudillo (s) Gotlands Bryggerier, S:t Hansgatan 47
Fredag 3 juli 0830-1000 Vem värnas av värnskatten? Almega, Hästgatan 12
Fredag, 3 juli 12-13.30, Framgångsrik bostadspolitik i Stockholm, Moderaterna, Restaurang Friheten, Strandgatan 6

Höjdpunkter ovan är naturligtvis seminariet om värnskatten och fördelningspolitik samt Ratios pub efter Sahlins tal på onsdagen. Idéer om vadtusan jag ska säga om Baltikumkrisen tages tacksamt emot.

Vidare hoppas jag bevista och möjligen även bevaka åtminstone följande:

tisdag 30 juni, Socialdemokraternas ekonomiska seminarium, wisby strand 10-12.
torsdag 2 juli, 10-11 Krishanteringens statskonst. Ratios Peter Santesson-Wilson samt mäktiga moderater och sossar. Bolaget, Stora torget
2 juli Främlingsfientligheten i Sverige. Sensus feat. Gissur Erlingsson, Högskolan, Cramérgatan 3, ”D24”
Fredag 3 juli, 14-1530, Alliansens ekonomiska seminarium, biograf borgen.

NB1: På måndagen är det dock Söderling-Federer som gäller. Det finns en sportbar nära donners plats.
NB2: Under veckan skriver jag en del här, på det som tidigare och möjligen fortfarande kallades almedalsbloggen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Bankernas bristande självinsikt?
Såg en intervju med Swedbanks baltikumansvarig och när journalisten frågade vad bankens egna ansvar var så blev han alldeles tyst. Att en sådan (och då inte ffa pga den taffliga intervjun) får vara kvar tycker jag verkar lite märkligt...
27 jun | Unregistered CommenterHenrik
bra poäng - tack!
28 jun | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.