Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kurser i att kringgå LOU? | Main | Om korruption: Bakgrund, länkar och kommentar »
tisdag
aug112009

På förekommen anledning: Jag är inte Växjöforskare

...jag är lektor i Lund och välfärdsforskare vid Ratio i Stockholm. Men vårt projekt om korruption hamnade genom en rad tillfälligheter i Växjö (huvudsökande fick jobb där medan vår VR-ansökan behandlades).

Kan Växjö-kopplingen möjligen förklara Smålandsmedias stora intresse för vårt projekt? En programledare var oerhört mån om att nämna Växjö universitet upprepade gånger under en ganska kort sändning...

Ironiskt, eftersom ett av budskapen jag tjatat om är att politiker tyvärr verkar vara alltför benägna att ge det lokala positiv särbehandling...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Smålandsnytts inslag finns hos SVT Play (jag får det inte att funka, men det kanske går för andra).
http://svtplay.se/v/1649689/kommunpolitiker_ar_redo_att_se_mellan_fingrarna
11 aug | Unregistered CommenterDennis
Och själv är jag linköpingsforskare, men följer med under kammen Växjöforskare mest hela tiden!
11 aug | Unregistered CommenterGissur
I Smålandsnytts inslag ser det ut som att du borde klippa dig Andreas :)
11 aug | Unregistered CommenterJohan Folin
Nejdå, det är fint med lockar.
Men du såg verkligen äkta förvånad ut - är du det?
11 aug | Unregistered CommenterC
inte förvånad, bara långhårig... men det kanske åtgärdas i eftermiddag.
11 aug | Unregistered Commenterbergh
"Ironiskt, eftersom ett av budskapen jag tjatat om är att politiker tyvärr verkar vara alltför benägna att ge det lokala positiv särbehandling..."

... och på morgonmötet säger chefen på medieföretaget "finns det ingen lokal vinkel, finns det ingen vinkel"...
24 aug | Unregistered CommenterKalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.