Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kanske bör s-förnyare taktikrösta på alliansen? | Main | Hur länge behöver du arbeta för att kunna köpa en Big Mac och en Ipod? »
torsdag
aug272009

Om glödlampor och värme: Upplysning önskas

Ang. den pågående hamstringen av gamla glödlampor inför skiftet till lågenergi-dito: Kan någon upplysa mig om hur värmeutvecklingen beaktats i energibesparingsberäkningarna?

Gamla glödlampor blir ju varma, och i kalla länder innebär detta att mindre energi går åt till uppvärmning. Nya glödlampor ger ingen värme, så även om lampan drar mindre energi, kommer mer att gå åt till uppvärmning.

I varma länder torde effekten vara den omvända, eftersom man där oftast vill kyla ned hemmet snarare än värma upp.

Jag har vet endast två personer som hittills påtalat detta: Stefan Fölster och en herre på Ring P1 i morse. Rimligen borde större auktoriteter på området finnas?


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

Bra fråga. Gissningsvis är den uppvärmning som sker genom glödlampor ytterst ineffektiv, eftersom en stor del av glödlamporna sitter nära tak. Eftersom värme stiger uppåt blir därför resultatet att glödlamporna värmer upp taket. Men visst, sätter man alla glödlamporna i höjd med elementen så skulle nog uppvärmningen bli mer effektiv; tyvärr uppkommer då andra uppenbara problem. (Nu slår det mig att man eventuellt skulle kunna tänka sig en uppvärmande effekt om vi tänker oss ett höghus, där glödlamporna på våning x=n värmer upp alla våningar med x>n, men min gissning är att inte heller detta är en särskilt effektiv effekt. Det är ju så mycket skräp mellan våningarna.)

Vad jag säger nu baseras inte på att jag har läst en uppsjö av forskningsartiklar i ämnet, utan mer på vad jag i samtal med andra visare gubbar och gummor fått höra, bör jag påpeka. Men det finns säkert en del att hämta om man orkar rota runt i litteraturen.
Jag vill i all ödmjukhet påpeka att jag tagit upp frågan vid ett par tillfällen:

Blogginlägg 17 augusti:
http://blogg.ystadsallehanda.se/olatedin/2009/08/17/klimatbudets-morker/


Söndagskrönika, 1 faebruari -09:
http://www.ystadsallehanda.se/article/20090201/TEDIN/957167039
27 aug | Unregistered CommenterOla Tedin
jag vill i all ödmjukhet påpeka att en kamrat, ca. 3 meter bort ifrån där du plägar sitta, har tagit upp frågan på ett elegant sätt:

http://inslag.se/journal/2008/12/13/julens-glada-budskap-vi-med-direktverkande-elvarme-slipper-s.html
27 aug | Unregistered Commentergummo
Bor du i ett eluppvärmt hus gör det nog inte så stor skillnad. Samma energikälla blir till ljus och värme i lampan och värme i elementet istället för bara ljus i lampan och värme i elementet.
Men de flesta bor väl inte med eluppvärmning? Har du olika energikällor för belysning och uppvärmning så blir det ju en helt annan femma. Hemma har vi fjärrvärme. Och energisnåla lampor.
Tidningen Ny teknik ger ett svar på en liknande fråga.
"Drygt 90 procent av glödlampans energi blir värme. Men studier visar att man i bästa fall har nytta av 50 procent av värmen, så det är ett ineffektivt sätt att värma bostäder på.

Ett problem är att värmen ofta hamnar på fel ställe: exempelvis uppe i taket i stället för under fönstret, där radiatorerna brukar sitta. Och lampor lyser även sommartid, när man inte behöver uppvärmning."
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article480134.ece
27 aug | Unregistered CommenterIsak
Vid resonemang av detta slag måste man även ta hänsyn till energikvalité hos olika energikällor och inte jämföra äpplen med päron. Mycket förenklat så är en enhet el värd ungefär tre enheter värme. Detta kommer ur att ett värmekraftverk, som konverterar värmeenergi från olja / kärnbränsle / biobränsle et.c. till elenergi har c:a 1/3 verkningsgrad. Omvänt kan el omvandlas till värmeenergi för uppvärning i en värmepump med c:a 3 som värmefaktor.

När man i detta fall använder el för uppvärmning genom glödlampor omvandlar man el direkt till värme, och använder således endast en tredjedel av det man hade kunnat använda den till.

Tyvärr är det alldeles för många ekonomer som inte förstår detta begrepp och virrar bort sig genom att blanda ihop el och värme i diverse energiresonemang.
27 aug | Unregistered CommenterC
Et helt andet relevant, men overset, aspekt af sparepærerne blev omtalt i den danske avis Politiken forleden dag: http://politiken.dk/tjek/bolig/energi/article774751.ece
De nye pærer indeholder kviksølv og er svært sundhedsskadelige, hvis de går i stykker. Hvad sker der mon, når de bliver smidt ud?
Tack alla (och jag minns nu att jag faktiskt läste PSWs funderingar också, så han förs härmed till skaran av auktoriteter som diskuterat detta).

Och jag menade inte att glödlampor är ett effektivbt sätt att göra värme av el, bara att detta är en effekt som bör beaktas.

Och just den huvudfrågan kvarstår: När EU basunerar ut att byte till nya lampor beräknas spara 10 procent, har då uppvärmningseffekten alls beaktats, och i så fall hur?
27 aug | Unregistered Commenterbergh
Avsnitt 3.2.7.3 Interactive effects of the light source on heating or cooling needs

"It should be noted that nearly all energy that is not converted by the light source into the
defined functional unit 'light' is converted into heat. In some particular cases (e.g. winter
season) this 'energy waste' is recovered as space heating and this could be considered as a
useful interactive effect with the space heating needs.

This is a horizontal issue for all domestic energy using products that turn part of the
electricity into heat while performing their defined function.

It should be noted that interactive effects are not the most effective way to provide indoor
heating because: the installation is not optimized (e.g. the location on the ceiling can be
inefficient), essential control functions are obsolete (e.g. the heating can be unnecessary in the
summer period), adverse interactive effects could also occur (e.g. increased need for cooling),
direct electrical heating is less effective compared to electrical heating using a heat pump (the
typical Coefficient of Performance (COP) in indoor heating is 3 to 4), not all rooms need
heating. Light sources installed in electrical ovens will only be discussed as exception in
chapter 8. As a consequence, the wasted heat generated by lighting is considered as pure
energy loss in the assessment of the performance of the lamps examined in this study."

http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task3_V26.pdf
27 aug | Unregistered CommenterIsak
Så dags att komma nu och undra... det där kämpade man för för över ett år sedan innan lagar besluts.

http://klimathot-gameover.blogspot.com/2008/03/lgenergilampor-miljmytsprofitrer-och.html

När det gäller bly i lamprna påstås ibland att den kolkraft man sparar släpper ut mer kvicksilver, men så är det inte. Lampförsäljningen i USA motsvarar nästan lika mycket kvicksilver som från kolförbränning i USA, och inte motsvarar kvicksilver i lamporna de utsläppen. Vidare hamnar allt kvicksilver från trasiga lampor nära människan inomhus medan kvicksilver från kolkraft sprider ut sig på typ miljardtals gånger större ytor och alltså inte i koncentrationer som är särskilt giftiga för människor och djur.

Vidare finns det en undersökning som visar att vinsten med lågenergilampan kan gott och väl kan halveras om av lamparmaturer kring den.

Något annat är visst att lågenergilampor tar lång tid på sig att tända och ge fullt ljus vid kyla. Kan ta flera minuter i vinterkyla. Att tänka på på julafton, när tomten kommer? NEj visst ja, då är det ju medelhavsklimat här, snart... Solen och den låga solaktiviteten kommer ju inte alls att styra klimatet. (Det har ju ett par iofs fuskande och debunkade studier av dels Lockwood och dels Sloan kommit fram till.)
27 aug | Unregistered CommenterMagnus
Jag insåg att det inte är uppenbart att citetet jag lade upp kommer från studien som beställdes av Kommissionen inför lagstiftningen.
27 aug | Unregistered CommenterIsak
Oops. Skrev bly istället för kvicksilver i kommentar ovan. Måste ha varit blytung i huvudet...
27 aug | Unregistered CommenterMagnus
Hej!

"C":s inlägg är mycket vettigt.

Jag villl också påpeka att glödlampornas placering inte bidrar till några förluster. Värmen hamnar där till en början, men när man rör sig i rummet fördelas värmen i rummet. Likaså bidrar värmen till att minska husets utstrålning.

Kontentan blir således att glödlampor bidrar till nyttig uppvärmning i eluppvärmda hus, under hela den tiden på året man behöver värme.

I icke-eluppvärmda hus tas värmen från "bättre" energikällor. Även om glödlamporna bidrar till värmen så kan värmen istället bättre tas från andra värmekällor.

Jag är övertygad om att EU har räknat med glödlampornas nyttiga/onyttiga uppvärmning.

Med vänliga hälsningar
Anders
28 aug | Unregistered CommenterAnders
Nej, det stämmer inte att värmen från en värmekälla fördelas jämnt i rummet. Det är väl ingen tvekan om att det mesta av värmen från en glödlampa hamnar nära glödlampan eller ovanför den. Värme ovanför 1,5 meter över golvet är ju i praktiken bortslösad. Om placering av radiatorer saknar betydelse, varför sitter de alltid lågt placerade och vid en yttervägg?

Om man däremot ersatte en elradiator på 2kw med 33 stycken 60-wattslampor på samma plats skulle man få ungefär samma värmeutbyte.
29 aug | Unregistered CommenterHej Hopp

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.