Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bistånd: Vem ger, vem får? | Main | Om glödlampor och värme: Upplysning önskas »
måndag
aug312009

Kanske bör s-förnyare taktikrösta på alliansen?

Nyligen skrev ett gäng socialdemokratiska förnyare i DN. Eftersom de till och med ifrågasatte turordningsreglerna inom Las är deras syn på arbetsrätten faktiskt radikalare än nya moderaternas (som bl a PJ påpekar.) Men fyra skribenter på DN-debatt gör inget regeringsalternativ. De är en falang som försöker göra sig hörd inför höstens partikongress, där de av allt att döma kommer att få storstryk.

Så vad bör en högersosse göra? 

Socialdemokratiska förnyare, som naturligtvis hoppats att tiden i opposition skulle leda till modernisering, politisk omprövning och framgångsrik come-back (typ New labour), kan inte rimligen tycka att Mona Sahlin och hennes pliktskyldigt ihopsydda vänstersamarbete är värd att vinna nästa val.

Så varför skulle de rösta på denna sorgliga variant av socialdemokrati?

Snarare finns tre tunga skäl för liberalt sinnade socialdemokrater att taktikrösta på alliansen 2010:

1. Socialdemokraterna förtjänar inte att vinna. Förnyelsen och idéarbetet har försummats. Partiet behöver fyra år till på sig. Ett förlustval till, och förnyarna kan med trovärdighet hävda att 80-talets betongsossar gjort sitt i partiet.

2. Mona Sahlin tänker göra Lars Ohly till minister. Det kan inte rimligen kännas ok för en liberalt sinnad socialdemokrat. Efter ytterligare fyra år i opposition kan en reformerad socialdemokrati sannolikt komma tillbaka utan att behöva ha med vänsterpartiet som regeringsunderlag.

3. Med lite taktikröster från S kan alliansen bilda ny majoritetsregering, vilket skulle minimera inflytandet från eventuella nya partier som kan tänkas klara fyraprocentsspärren. Ni vet vilket jag tänker på.

Nå? Vad säger hr Morian, Laakso, de andra på arvidfalk, Magnus Ljungkvist, Marta Axner, Katrine Kielos, Nisha Besara och Eric Sundström? (För att bara apostrofera ett axplock av vettigt s-folk)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

People deserve very good life time and <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans">personal loans</a> or sba loan would make it much better. Just because freedom relies on money state.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.