Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ikea spelar trust-spel i Ryssland. Med höga insatser. | Main | Om människans ursprung och skakiga stater »
lördag
sep122009

Ekonom erkänner: Gjorde matematiken krånglig bara för att imponera

I senaste Econ Journal Watch får nationalekonomin något som påminner en liten smula om Sokal-affären i Social text. Ekonomen David Hakes avslöjar att han och en medförfattare medvetet gjorde matematiken krångligare för att kunna publicera ett papper som tidigare refuserats för att resultatet var för trivialt.

En bekännelse på tre sidor som bör läsas av alla, inte minst nyblivna doktorander i ämnet. Så här skriver Hakes:
the paper was perfectly clear and was written at a level so that it could reach a broad audience [...]the referees responded that the results were self-evident [...] my coauthor suggested that the problem with the paper might be that we had made the argument too easy to follow
De gör ett nytt försök:
While making the same point as the original paper, the new paper [...] had fifteen equations, two propositions and proofs, dozens of additional mathematical expressions, and a mathematical appendix containing nineteen equations and even more mathematical expressions. I personally could no longer understand the paper and I could not possibly present the paper alone.
Och hur gick det då?
The paper was published in the first journal to which we submitted. It took two years to receive one referee report. The journal sent it out to a total of seven referees, but only one was able to write a report on it.
Hakes avslöjar inte vilket papper det rör sig om, men man kan utläsa att det följande:

Hakes David, and Shin Dongsoo. 2008. “Warranties as a device to extract rent from low-risk users of a product.” Managerial and Decision Economics 29(1): 1. 


Detta papper är mycket riktigt tämligen begripligt i abstract. Några enkla formaliseringar skulle tydliggjort mekanismerna bakom argumentet, men den faktiska matematiken gör mest att jag blir trött.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det är allmänt känt i akademiska kretsar (jag var själv adjunkt på KTH i början på 90-talet) att sannolikheten för publicering är direkt proportionell mot krumelur-faktorn. Så detta du skriver om, får väl karakteriseras som empirisk evidens. ;-)
13 sep | Unregistered Commenterjens
Festligt. Men tyvärr inte överraskande och nog inte begränsat till ekonomi. Till och med inom den teoretiska datalogin har jag hört liknande klagomål.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.