Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om jämlikhet och universitetsavgifter maa DN och TCO-utredarna | Main | The toyota way? »
onsdag
sep162009

Ekonomi, utrikes- och inrikespolitik i Axess-TV

Vårens ekonomitjafsande byggs ut med andra förståsigpåare rörande utrikes- och inrikespolitik, i nya AxessTV-programmet Magasinet.

I första programmet är jag ofin nog att antyda att krisen kanske skulle ha gått över även utan stimulanspaket och företagsstöd, varpå Villy Bergström kallar mig libertarian.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Osäker, men har för mig att det var du som skrev upprört om kursiverad, understruken och röd fetstil i interna utskick. Tänkte att det här kanske skulle muntra upp

http://www.anvandbart.se/typografi-jobb-rod-farg-fet-versaler-disharmoni
17 sep | Unregistered CommenterFredrik P
njae, var det jag? det låter mer som en viss kollega på http://inslag.se/
17 sep | Registered Commenterbergh
Hur ställer du dig till det påhoppet?

Mustigt program by the way, kommer du lägga upp fler länkar när du är med?
26 sep | Unregistered CommenterRolf
Ang. Villy Bergströms lilla tjuvnyp så får jag väl ge igen i nästa program :-)

Länkar kommer i den numera införda mediasektionen av bloggen

http://www.andreasbergh.se/press/
28 sep | Registered Commenterbergh
Något som slår mig när jag såg programmet var hur lite utrymme det ges för avvikande åsikter i svensk ekonomidebatt. Att se folk som ska vara erfarna ekonomidebattörer som Hermansson och Bergström bli oerhört provocerade av om någon skulle ifrågasätta koncensusdiskussionen gör mig beklämd. Det finns en anledning till att vi jämt tas på sängen av plötsliga justeringar av ekonomin. Det kommer ju inte fram några avvikande åsikter. Går det bra så anser alla att det går bra tills det går dåligt. Då anser alla att allt är dåligt, tills det går bra igen. Jag kan få bättre analyser av min taxichaffis.
28 sep | Unregistered CommenterByggaren
freelance writer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.