Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Radetzki och Lundgren kritiserar FNs klimatpanel i Ekonomisk Debatt | Main | Arv eller miljö? konsensus närmar sig! »
onsdag
sep022009

Taktikröstande på alliansen? Några reaktioner.

Idén att högersossar borde taktikrösta på alliansen har spritt sig hyggligt: HD, Svenskans blogg, Svenskan, papperstidningen, samt lite bloggkommentarer: Johan Westerholm, Peter Andersson, Rolf Eriksson.

Peter Andersson
är nog roligast:
Tidningen [Svenskan] är tillsammans med borgerligt sinnade debattörer insnöad i tanken att "förnyelse" är detsamma som "mer borgerligt". Tycker man att anställningsskydd ska försämras, att skatter ska sänkas till varje pris och Vänsterpartiet ställas i kylan, då är man av tidningen licensierad förnyare, annars inte.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Tanken att det finns vänstersossar som hyllar kommunismen är förskräckligt.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.