Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Radetzki och Lundgren kritiserar FNs klimatpanel i Ekonomisk Debatt | Main | Arv eller miljö? konsensus närmar sig! »
onsdag
sep022009

Taktikröstande på alliansen? Några reaktioner.

Idén att högersossar borde taktikrösta på alliansen har spritt sig hyggligt: HD, Svenskans blogg, Svenskan, papperstidningen, samt lite bloggkommentarer: Johan Westerholm, Peter Andersson, Rolf Eriksson.

Peter Andersson
är nog roligast:
Tidningen [Svenskan] är tillsammans med borgerligt sinnade debattörer insnöad i tanken att "förnyelse" är detsamma som "mer borgerligt". Tycker man att anställningsskydd ska försämras, att skatter ska sänkas till varje pris och Vänsterpartiet ställas i kylan, då är man av tidningen licensierad förnyare, annars inte.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Tanken att det finns vänstersossar som hyllar kommunismen är förskräckligt.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.