Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Starkaste varumärken 2000-2009. | Main | Albouy vs Acemoglu, Johnson and Robinson »
måndag
sep282009

Data för utvecklingsekonomer

En ständigt växande blog med dataset för utvecklingsekonomer:

http://devecondata.blogspot.com/

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Tack för tipset!

Skrev denna bloggpost om jordbruksregleringar http://jacoblundberg.blogspot.com/2009/09/den-fria-marknaden-revolutionerar.html efter att ha hittat en intressant artikel på bloggen du länkar till.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.