Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Från en flygplats bok till en annan... | Main | Om jämlikhetens effekter i OBS i P1 »
fredag
jan222010

Science wars igen

Nix, jag tröttnar aldrig på science wars. Den här gånger var det psw som tipsade mig till detta härliga påhopp, där två fysiker surnar till.

De är sura över att föreslagen rektor på Södertörn för 10 år sedan analyserade fysikböcker och drog ett antal spännande slutsatser:

"En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.

Hon är också arg över att fysikböckers sätt att förklara regnbågen

"När författarna uttalar sig förringande om regnbågen, och endast godkänner ett 'objektivt vetande' om den, förringar man [...] sagan och tusenårig levnadsvisdom."

Rasmus Fleischer skriver så klokt om det hela att jag inte känner behov av att tillföra ett skvatt (just nu). Dessutom har jag lämnat Sokalboken i stockholm...

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Funderingar kring Science wars och De två kulturerna kan man hålla på med hur långe som helst...

Just nu (fast inte precis här och nu) håller jag på att titta på Ullica Segerstråles studie "Defenders of the truth" - om den evolutionsbiologiska debatten för ett antal år sedan som jag missade medan den pågick och ville förstå lite på avstånd nu.
Kan du utveckla dina tankar om vad som är så klokt med Rasmus smutskastningsartikel mot Tanja, som gör kommentarer överflödiga?
23 jan | Unregistered CommenterStefan
Jag tycker att Rasmus text är välskriven och korrekt. I korthet tycker jag att Tanja gör det alldeles för enkelt för sig när hon buntar ihop genusvetenskap med kvasivetenskap. Idén att kvinnor inte klarar av att förstå fysik är knappast representativ för hur feminister tänker.

En hel del genusvetenskap kan lika gärna förstås i spelteoretiska termer, exempelvis patriarkatets existens och hur det består:

http://www.andreasbergh.se/blogg/2006/5/18/om-feminism-patriarkatet-samt-betydelsen-av-pojk-och-flicknamn.html
24 jan | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.