Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu en trevlig s-blogg med kloka frågor om DKV | Main | SVT och Sydsvenskan om fenomenet landgrabbing »
torsdag
jan282010

lite universitetsgnäll...

Jag vet inte hur mycket av Lunds universitets budget som går till olika former av IT-stöd. Jag har dock fått intrycket att det utvecklas mycket system och plattformar på alla möjliga nivåer.

Därför är det lustigt att när kommunikationsavdelningen vid universitetet bjuder in till seminarium om social medier (rubrik: Hur startar man en debatt i dagens medielandskap?) kan jag inte hitta info om det på deras hemsida, annat än genom att söka på föredragshållaren PM Nilsson, vilket leder till medicinska fakultetens nyhetsbrev. Via ekonomihögskolans nyhetsbrev har jag också uppmärksammats på seminariet.

Ännu roligare att ironisera över är följande: För att hantera anmälningarna till seminariet använder kommunikationsenheten gratislösningen google spreadsheet. (!)

Googles webbaserade gratisprogram är lustigt nog även vad jag använde när jag behövde snickra ihop kurshemsidor åt kursen i institutionell ekonomi för något år sedan.

En stilla undran: Om både lärare nere på föreläsningsgolvet och den centrala kommunikationsenheten använder googles gratislösningar för dagliga IT-relaterade göromål, läggs då universitetets IT-budget på rätt saker?

(notera att jag nu kör lite 'dom där uppe - vi här nere'-retorik. det är inte ofta man som medelklasslyngel kan formulera sig på detta vis...)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Hej!

Ville bara tipsa om boken Unjust Deserts av Gar Alperovitz. Ett roligt inlägg om vad som skapar tillväxt och entreprenörers påstådda roll i en långsiktig tillväxt. Strunta i den lite fåniga undertiteln (alla amerikanska fackböcker har fåniga undertitlar).

Mvh
August
28 jan | Unregistered CommenterAugust
En liten till grej angående Chile som jag hörde nyss:

Hej! Jag mailade Chomsky nyss angående Chile bl.a. Han skriver följande:

''They talk about reducing the poverty rate from 44% to below 20%, but that simply means reversing the Pinochet years. Under Allende it was about 20%.''

Kan detta verkligen stämma? Detta betyder, om det stämmer, att Chiles fattigdomsminskning, som enligt Världsbanken skett 40% pga. progressiva sociala program och 60% pga. tillväxt, trots allt inte är särskilt revolutionerande.
30 jan | Unregistered CommenterAugust
jodå, här känner man igen sig från föreläsningsgolvet. Jag brukar göra kurshemsidor via google sites, och nu kör jag på prov en kurs via google wave (ser rätt lovande ut). En kollega på samma institution kör just nu en kursblogg via wordpress. Vårt universitets egna lösningar är ofta för otympliga, och så brukar man alltid behöva kontakta någon för att få tillstånd till det ena eller det andra; enklare att köra själv.
August: Jag gissar att det stämmer. utan att kunna något om Chiles historia. Hittade dock den här, som bekräftar en hel del:

http://www.hawaii.edu/hivandaids/Successes_and_Failures_in_Poverty_Eradication__Chile.pdf

Lyckad fattigdomsbekämpning är inte alls något revolutionerande de senaste 10-15 åren, tvärtom är det nog snarare i riktiga problemlönder som andelen i absolut fattigdom inte minskar!

Fredrik: Google wave säger du? Du menar att man faktiskt kan ha det till något? ;-) Ska testa nästa gång!
1 feb | Unregistered Commenterbergh
Samma sak på Göteborgs Universitet. De satsade många miljoner på att utveckla egna e-mail program och progam för kursschema etc. Resultatet blev system-krasch några gånger i veckan och mkt svåranvändbara program. Nu har de beslutat att studenter ska få gmail e.d. gratis och med mkt bättre stabilitet och funktioner. och de verkar gå från även andra hemmameckade system.

Jag är beredd att betala dagens overhead, MEN jag tror man skulle kunna få ut 50 % mer service till forskarna av samma pengar (genom att trimma lokalkostnader, arbeta med rätt stödsystem, prioritera rätt arbetsuppgifter, osv). Siffran 50 % är bara en grov till-yxning, men efter 10 år som kåraktiv student har man sett det ena och det andra chockande resursslöseriet, från institution till universitetsstyrelse.

Ett universitet som satsade på rejält proffsig administration och service skulle vara kul att se ... en konkurrensfördel så god som någon för att rektytera bra lärare och forskare ....
Ok. Så det chilenska ''miraklet'' under Pinochet bestod alltså i att öka fattigdomen från 20% till 44% och sedan återställde mitten-vänsterkoalitionen efter 1990, enligt Världsbanken 40% via sociala program och 60% via tillväxt (Källa: Chile, Successes and Failures in Poverty Eradication, World Bank), fattigdomen till ungefär samma nivå som 1970.

Undersökte saken lite närmare och siffror från den chilenske ekonomen Patricio Meller bekräftar Chomsky siffror: Enligt Meller var andelen familjer under fattigdomsgränsen 17% 1970 men 45% 1985 (Källa: Adjustment and Equity in Chile, Patricio Meller, s. 23). Man kan ju som sagt verkligen fråga sig vad det är för något sorts ''marknadsmirakel'' att, som vänsterkoalitionen sedan 1990, genom en kombination av sociala program och tillväxt återställa fattigdomen till samma nivå som 1970, efter att Pinochet ökat fattigdomen galet mycket. Isf är ju den argentinska fattigdomsminskningen sen krisen 2002 också det ett mirakel, trots att det med bara var en återställare. Varför talar alla nyliberaler så högt och glatt om Chile. De borde ju skämmas istället. Eller?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.