Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Slutet för euron? Knappast. | Main | Om ramavtal, upphandlingskonsulter och korruption »
torsdag
dec092010

Ryktesekonomi

Fredrik S har samlat in 50 000 till sin bok om "om varför Sverige bör ta ned FN från piedestalen". Bland finansiärerna:

Julia Janiec 50 kr

Sture Eskilsson 1 000 kr

Anonym 500 kr
Förslag: Kan någon kolla om de som valt att vara anonyma ger signifikant mer eller mindre? Förmodligen säger detta något om människans eventuella altruism (och möjligen också om Fredriks bokprojekt).

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Eller bara mer religiösa. Det där med att ena handen inte ska veta vad den andra handen gör. Tempel, symbolisk frikostighet och guldmynt tror jag historien handlar om.

:)
10 dec | Unregistered CommenterJohanna
Okej, det där fastnade i huvudet, så jag räknade (med risk för någon siffra fel).

202 personer skänkte pengar till projektet
28 av dem var anonyma

Snittet för de anonyma var 261,5 sek.
Snittet för de namngivna var 257,8 sek

Den som skänkte mest anonymt betalade in 500 sek. Den som skänkte minst anonymt gav 75 sek. För de namngivna var siffrorna 1200 sek och 20 sek.

Om man skänker anonymt kanske man också är benägen till två insättningar för att inte sticka ut? Å andra sidan så tar sajten en tia för varje transaktion. Flest väljer i alla fall att klart visa sina namn, oavsett beloppets storlek.
10 dec | Unregistered CommenterJohanna
OK, stort tack!!

Ingen signifikant skillnad alltså. Men större spread på de namngivna, vilket kan tolkas som att dessa vill signalera att de antingen ger väldigt mycket, eller väldigt lite.
10 dec | Registered Commenterbergh
Eller så beror det på att de namngivna nästan är 10ggr fler än de anonyma (vilket ger mer "extrema" extremvärde)....dvs vi vet inget om spridningen.....
10 dec | Unregistered CommenterAnonym
En anledning till den höga graden namngivna finansiärer kan vara att finansiärerna också då kunde ha större visshet om att nämnas i förord samt få en gratis bok - vilket utlovades till finansiärer.
Är detta den timbroliberala högerns första stapplande steg bort från det skadliga beroendet av det privata näringslivet? I så fall är det bara att gratulera!
10 dec | Unregistered CommenterDr Pangloss
Annars summerar Larry David det här med anonyma donationer på ett utmärkt sätt:

http://www.youtube.com/watch?v=gqncCjxGqGw
14 dec | Unregistered CommenterMorten
De som avstatt fran att lamna namn ar anonyma men en okand andel av de som uppgett namn kan ocksa vara anonyma. Jag har uppgett Kristoffer som mitt namn men det avslojar egentligen inget om min identitet. (Det ar mitt riktiga namn, men jag kan inte saga mer an "tro't om ni vill".) Spridning och genomsnitt i all ara, men kan vi inte med sakerhet saga natt om grupperna kan inte deskreptiv data om grupperna heller saga nagonting med sakerhet...

Jag ville skanka pengar till boken men jag tyckte webapplikationen var for kranglig samtidigt som jag sag att han aven utan mig verkade fa ihop pengarna till boken och struntade darefter att ge pengar. Vad betyder det?
16 dec | Unregistered CommenterKristoffer

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.