Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer spirit-level debatt för den nyfikne | Main | Om "Om konsten att vara människa" »
måndag
feb152010

Lästips, februari

Danne Nordling sammanfattar senaste vändningen i den så kallade climate gate. Även p1 rapporterade nyss!

Jesper Roine rapporterar om ny forskning kring sambandet mellan kaffepris och konfliktnivå, relaterat till den så kallade resource curse.

Fastighetsägarna har sammanställt hur lång tid det i genomsnitt tar att få tag i en central hyresrätt (lagligt) i några olika städer: Stockholm 307 veckor, Berlin 0.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Danne Nordling är nog inte den man ska vända sig till om man vill få vederhäftiga sammanfattningar av klimatforskningen.. Hans rubriksättning är tämligen vilseledande, milt sagt. Daily Mails likaså.
15 feb | Unregistered CommenterMarcus
Fastighetsägarnas jämförelse har ju en intressant metod. De jämför snittkötiden i Stockholm för en bostad förmedlad genom Bostadsförmedlingen, medan för de andra städerna gällde det "Antal veckors letande".
16 feb | Unregistered CommenterMartin
...och hur lång är kötiden via bostadsförmedlingen i Berlin?
16 feb | Unregistered Commenterbergh
Martin - Du verkar inte halla med om att det finns bostadskoer i stockholm. Forstar jag dig ratt?
17 feb | Unregistered Commenterpontus
bergh: jag har bott i Berlin och kan meddela att förstahandskontrakt till stora centralt belägna lägenheter utannonseras i Tip och Zitty! (vilka är"det-här-händer-berlin-magasin" - typ nöjesguiden fast mycket, mycket bredare). Jag tror inte att det finns några bostadsköer i Berlin överhuvudtaget.
Se där! Martin menar väl att de borde jämfört med motsvarande annonser i Nöjesguiden i Sverige ;-)
17 feb | Unregistered Commenterbergh
Jag förnekar inte bostadsköerna, men de gör ju sin egen jämförelse en otjänst när de byter metod. Det hade väl gått utmärkt att använda "antal veckors letande" även i Stockholm? Bostadsförmedlingen är inte enda vägen till tak över huvudet.
Att resultatet ändå skulle vara långa väntetider i Stockholm tvivlar jag inte ett ögonblick på.
17 feb | Unregistered CommenterMartin
Nu verkar någon ha kapat min identitet här ;-) för jag skulle naturligtvis aldrig få för mig att ifrågasätta objektiv samhällsinformation från Fastighetsägarna. Jag måste dock vara en rejäl outlier för det tog oss ett positivt antal veckor att hitta lägenhet i Berlin; detta trots att alla hyresvärdar verkade uppfatta oss som de perfekta hyresgästerna.

Innan man drar de politiska slutsatser som Fastighetsägarna vill att man ska dra, bör man dock beakta att det även i Berlin finns ganska omfattande regleringar. Besittningsskyddet är starkt och hyresvärdens möjligheter att höja hyran är starkt kringskurna.

Vad är det förresten som får Fastighetsägarna att tro att de skulle göra större vinster på en avreglerad marknad?
18 feb | Unregistered CommenterMartin K
De kanske äger fastigheter som åtminstone på kort sikt kan hyras ut med god vinst...
18 feb | Unregistered Commenterbergh
Jo, det begriper faktiskt jag också. Men vad finns det som talar för att vinsterna skulle bli högre än i dagens system? Jag utgår ifrån att man vid en avreglering kommer att erbjuda befintliga subventionerade hyresgäster ett rimligt skydd. Det handlar alltså även på den marginalen om långsiktiga vinster, vilka torde ätas upp av en ökad nyproduktion.
18 feb | Unregistered CommenterMartin K

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.