Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Finns empiriskt stöd för ett samband mellan skatter, akassa och arbetslöshet? | Main | Lästips, februari »
onsdag
feb172010

Mer spirit-level debatt för den nyfikne

En formulering i Dan Josefssons text om The Spirit Level / jämlikhetsanden, är värd att fundera över:

Författarna understryker att alla samband som redovisas är vetenskapligt belagda, att källmaterial hämtats från betrodda institutioner som FN och OECD och att bokens rön på sedvanligt sätt publicerats i vetenskapliga tidskrifter innan det samlats i bokform

Förutom att detta sannolikt är enda gången som Dan Josefsson kallat OECD för betrodd institution, är auktoritetstron här både charmig och skrämmande.

Men det finns ännu fler godsaker på nätet nu: August Torngren Wartin har lyckats koppla ihop Wilkinson och Pickett med allas vår (<-- OBS ironi) Tino.

Kan det bli bättre? Några smakprov:

Wilkinson

the fact that there are now about 200 studies looking at health in relation to inequality shows that inequality must be a factor yet it cannot be anything like the most important factor. [...] the right will be doing everything to get rid of our material but we don't have time for blogs etc now.

och så Tino:

Extraordinary claims require extraordinary evidence. But forger about extraordinary evidence, such as a direct casual link between inequality and shorter life that accounts for endogeneity, they don't even have a statistically significant correlation between their main variables!!! 

Did they then report this problem out in their presentations, as objective scientists? No. Instead I, some random graduate student, had to waste my time reproducing their claims and finding it doesn't hold

Enjoy!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (13)

Tino kör över dem som en ångvält...

Den nya undertiteln till The Spirit Level får väl bli "Why spurious regressions are so much fun" :-)
Nu har som sagt Wilkinson skickat mig nya en hel mängd nya gini-korrelationer och svarat mer ''utförligt'' på Tinos inlägg (svaret och siffrorna hittar ni längre ned i inlägget):

http://augusttorngrenwartin.blogspot.com/2010/02/wilkinson-ger-norberg-och-nordling-svar.html

Jag har även vidarebefordrat Tinos senaste, i högsta grad berättigade, kritik till Wilkinson. Publicerar eventuellt svar på bloggen.
18 feb | Unregistered CommenterAugust
Och nu har jag även publicerat Wilkinsons sista(?) svar i en uppdatering. Har även, för den intresserade, laddat upp alla de filer han bifogade och hänvisade till i mailen.
18 feb | Unregistered CommenterAugust
Hej Andreas, läste ditt PM med skattningar av effekten av ojämlikhet på livslängden. Imponerande att du orkat ta tag i frågan eftersom ju den statistiska analysen i boken (som jag bara snabbt ögnat) är synnerligen bristfällig.

Dock, du skriver att "När en forskare tror sig ha hittat ett samband mellan två intressanta variabler som ändras över tiden, är det ett minimikrav att på detta sätt sålla bort tidsspecifika och landsspecifika effekter för att bekräfta att sambandet inte bara var en statistisk synvilla". Sådana korrigeringar är ofta välmotiverade, men inte alltid. Antag t ex att ojämlikheten i ett samhälle påverkar maktstrukturer, samhällelig status, sub-kultursutvecklingar etc, och att det mesta av detta är mycket långsamma proceser. Då kan det, som jag ser det, var mycket rimligt att undersöka om det finns någon kvarvarande effekt av ojämlikhet när man korrigerar för andra variabler, men alltså inte lägger till lands- och tidsspecifika dummyvariabler.

Så vad jag skulle vilja se är alltså följande:

1. En enkel regression där du som förklarande variabler enbart har inkomst och ojämlikhet.
2. Som 1 men med tillägget läkartäthet.
3. Som 2 men med tillägget näringsintag.

Min gissning är att du i alla fall i 1 finner en viss icke-försumbar effekt av ojämlikhet, och att det nog kan finnas kvar en sådan även i 2 och 3, men det är ju hur som helst enkelt testbart.
"Allas vår Tino" - ?!

Shit vilken ideologisk svängning du har gjort de senaste åren. Ville vara med o leka med det resursstarka näringslivet och skriva ratio-grejer?
19 feb | Unregistered CommenterKarl
@karl Det tycker jag var en mycket otrevlig antydning.

de flesta som känner mig - eller tino - insåg nog ironin i kommentaren "allas vår". jag glömde mitt sedvanliga ironi-förtydligande bara, men det ska genast åtgärdas...
19 feb | Registered Commenterbergh
@Olof

Tack för kommentaren. Jag håller med - ibland är det direkt olämpligt att kasta bort between-variation, eftersom det knappt finns någon within-variation. Och visst skulle det vara intressant att se vad som händer med en ren cross-country som korrigerar för läkare och/eller näring.

Eller med ett smart instrument för inequality.

Det kan inte uteslutas att båda är på väg...!
19 feb | Registered Commenterbergh
Låter bra, ser fram emot det Niclas!
Sorry, Andreas...

(Så lika är ni ju inte, jag har väl skrivit för många inlägg på Niclas blogg...)
hehe, värre personer har jag blivit sammanblandad med ;-)
19 feb | Unregistered Commenterbergh
Låter bra, har du hunnit köra regressionerna utan fixed effects?
Inga nya regressioner?
...har haft en del del annat att pyssla med... så det får anstå ett tag...
28 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.