Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tips 1 till alla som ogillar hushållsnära tjänster | Main | En statistiker läser Superfreakonomics »
fredag
feb262010

Sida formaliserar äganderätter i Etiopien!

Av Aktuellt igår (15 minuter in i programmet SVT-play) kunde utläsas att Sida verkar göra något mycket smart i Etiopien: De formaliserar äganderätter i en grön bok, med effekten att jordbrukare investerar mer och/eller får betydligt starkare förhandlingsposition vid så kallad landgrabbing.

Tidigare var äganderätten uppenbarligen oklar:


Någon som kan hitta något om detta på Sida.se? Jag anar att det har med lantmäteriverksamheten att göra, men nog borde mer info finnas någonstans?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Lysande. Jobbar med en webbplats http://www.efdinitiative.org samlar forskare inom ekonomi som hjälper fattigdomsbekämpning via sk policy changes av olika sorter. Kanske något att kolla upp?
26 feb | Unregistered CommenterAnte
Hej! Jag försöker hitta programmet på svt play men har inte lyckats hittills. Din länk som du hänvisar till leder en till aktuellt 26/2, men 15 min in i programmet handlar det om omskärelse...
Mer information om projektet kan du antagligen hitta på www.orgut.se
27 feb | Unregistered CommenterVera
Tack Vera!

länken tycks konstant peka till den senaste sändningen. 25 feb ska det vara, denna torde funka:

http://svtplay.se/v/1906355/aktuellt/25_2_21_00_-_sandning_synlig_utanfor_sverige

Jag kollade också på orgut, som verkar vara konsultföretaget som är inblandat, men hittade inget matnyttigt...
27 feb | Unregistered Commenterbergh
Jag har en utvärdering av programmet som är från förra året. Jag kan maila den till dig om du vill.
2 mar | Unregistered CommenterJPL
Du har f.ö. rätt om lantmäteriverksamheten. Något mer om programmet finns här: http://www.amharabofed.gov.et/SARDP/
2 mar | Unregistered CommenterJPL
Tack, maila gärna!
2 mar | Unregistered Commenterbergh
Absolut.

Men till vilken e-post?
2 mar | Unregistered CommenterJPL
till exempel till andreas.bergh at nek.lu.se
2 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.