Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Call for papers: Understanding firm growth | Main | Vem använder RUT, vem slår kvinnor och andra statistiska klurigheter »
fredag
mar192010

Utesluten ur moderaterna

Kan meddela att jag numera bara är med i tre partier: Detta brev från moderaterna låg och lurade i lådan i Stockholm...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (7)

Stort grattis!
19 mar | Unregistered CommenterMarcus
Spännande att följa Andreas! Antar att du kommer rösta på det parti du fortfarande är medlem i den 19 september? Eller man måste ju inte nödvändigtvis rösta på det parti man är medlem i, men det lägger ju en del i potten för partiet. :-)

Lycka till, och fortsätt uppdatera!

Grattis känns lite awkward, men ok. Grattis till uteslutningen! Eller bristen på uteslutande från de andra tre? Det tyder ju på viss vilja att ha dig kvar som medlem fast de alla måste vara informerade om sakernas tillstånd vid det här laget.

Allt gott!
Maria
Vilka parti är du med i nu då?
19 mar | Unregistered CommenterRosemari
@Rosmari:

Taggen "multipel-partitillhorighet" i överkanten leder dig till resten av inläggen:

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/category/multipel-partitillhorighet

Svaret, så du slipper leta, är - Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet.
I Folkpartiet tror jag det krävs partistyrelsebeslut för att utesluta en medlem.

Är detta ett beslut som en enskild ombudsman har fattat? I så fall borde du försöka överklaga?

Om man överklagar ett kommunalt beslut brukar det ju heta förvaltningsbesvär. Du kan ju kalla det för "registerbesvär".
organisationschef i stockholm stad och län är killen so uteslöt. Jag tror ärligt talat inte jag finner det mödan värt att överklaga, enligt något slags inverterad Groucho Marx-princip...
25 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.