Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Politisk förändring: Så funkar det (eller: Hur alliansen fick socialdemokraterna att jubla över ytterligare skattesänkningar) | Main | Den svenska medianväljaren identifierad? »
lördag
mar272010

DKV kurslitteratur?

Ibland försöker jag googla fram om Den kapitalistiska välfärdsstaten används som kurslitteratur (vilket faktiskt har hänt på andra kurser än mina egna ;-). Som en bonus hittar jag då en del annat, som följande i en kommentarstråd på NyTeknik (!)

Jag orkar dock inte gå igenom hur den ekonomiska situationen i Sverige ser ut, vilket kort är mycket dålig. Men det finns mycket bra litteratur om det, exempelvis "Den kapitalistiska välfärdsstaten" av Andreas Bergh. (Ekonomi professor i Lund samt arbetar just nu för regeringen) Bland de bättre böcker jag har läst.

Mitt internetjag tycks vara på väg att få ett eget liv. Men för ordningens skull: Jag är alltså inte professor, jobbar inte åt regeringen och budskapet i DKV är inte att den ekonomiska situationen i Sverige är mycket dålig.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Hej Andreas,

Jag köpte just din bok för att fräscha upp mina kunskaper om svensk ekonomisk historia. Den är verkligen utmärkt!

- Victor
Vad tycker du om din intervju med Reason? http://reason.tv/video/show/andreas-bergh-inteview

Du låter lite radikalare än du låter på bloggen :-)
Reason kanske klippte bort en och annan nyansering...
13 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.