Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om centralbankers uppkomst | Main | Galningar värda att tas på allvar »
tisdag
mar302010

Snart utesluten även ur miljöpartiet?

Efter uteslutningen ur moderaterna, gör tidningen Riksdag och Departement en uppföljning av sin förra artikel om mina multipla partimedlemskap. Här är artikel nummer 2.

Miljöpartiet låter nu inte alls så nytänkande som tidigare har hävdats.

Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson är tveksam till att han kan fortsätta vara medlem.

- Man ska ju jobba för partiet. Jag har väldigt svårt att se hur man kan göra det om man är medlem i olika partier, säger hon och jämför med att vara med i flera fotbollslag samtidigt.

Folkpartiet, de liberala fritänkarna måste ha haft mycket att göra när journalisten ringde:

ingen i Folkpartiet vill diskutera frågan - ens på ett principiellt plan

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

De liberala fritänkarna? Bah, humbug! :D
30 mar | Unregistered CommenterDanni
Jag tror att folkpartiet tänker mörka och lägga locket på tills du blivit utesluten ur alla andra partier. Då får de ha din genialitet för sig själva.
31 mar | Unregistered CommenterJocke
Vi vill ju ha kvar dig i partiet eftersom dina åsikter ofta ligger nära fp i den ekonomiska politiken. Mer principiellt orienterade än M. Mer liberala än Mp. I vår stora arrogans utgår vi helt enkelt från att fp är huvudalternativet...

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.