Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad Simon Singh säger om alternativmedicin | Main | Snart utesluten även ur miljöpartiet? »
onsdag
mar312010

Om centralbankers uppkomst

Relaterat till frågan om varför vi har inflation: I Independent Review finns en mycket intressant artikel om centralbankers uppkomst och roll, av George Selgin.

Bland annat påpekas att de ofta uppkommit i samband med att staten behövt pengar, exempelvis för att finansiera ett krig. Bland annat noteras följande om Bank of England:

The Bank of England’s fiscal origins ... are evident in the 1694 “Tonnage” Act ... “for securing certain Recompences and Advantages ... to such persons as shall voluntarily advance the sum of Fifteen hundred thousand Pounds towards carrying on the War against France.”

Han konstaterar också att "Napoleon established the Bank of France, for example, for the express purpose of buying up French government securities, for which there was no other market at the time" och kontrasterar detta mot vad som står på bankens hemsida (vilket jag ej verifierat):

Napoleon established the bank “to foster renewed economic growth in the wake of the deep recession of the Revolutionary Period"
Intressant. Se även André Assarssons fundering i frågan.

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (8)

Vad är det som är så lustigt? Förstår jag inte ekonomhumor? :)
31 mar | Unregistered CommenterPer
Selgins bok "Less than zero, The Case for a Falling Price Level in a Growing Economy" går att ladda ner gratis, http://mises.org/books/less_than_zero_selgin.pdf
31 mar | Unregistered CommenterPer
Det lustiga var bara att jag ställde frågan i ett tidigare inlägg om inflation och produktivitet, helt ovetandes om att en freebanking-snubbe i USA redan skrivit böcker och artiklar om just detta...
31 mar | Unregistered Commenterbergh
"Selgins bok "Less than zero, The Case for a Falling Price Level in a Growing Economy" går att ladda ner gratis,"

Jag hade väntat till han börjar betala dig för att ladda ner den.
"Jag hade väntat till han börjar betala dig för att ladda ner den. "

Jag nöjer mig med att inte behöva betala för att få tillgång till den.
1 apr | Unregistered CommenterPer
Andreas, var inte den här "snubben" l Lund som opponent på Stenkulas avhandling? Om jag minns rätt försökte han, mycket försynt, föra en diskussion om ekonomers felanvändning av statistisk signifikans i tid och otid. Försöket föll dock platt. I vilket fall, jag träffade honom på George Mason också, där han talade om gamla pengar, eller rättare sagt mynt. Han är helt fascinerad av just gamla mynt.

F.ö. deflationsidén - är inte den s.k. produktivitetsnormen? Är jag ute och cyklar om jag påstår att Friedman himself förordade den?

Själv anser jag ju att idén om produktivitetsnormen uppstår just när man försöker förklara priserna som resultatet av prisnivån, istället för tvärtom.
1 apr | Unregistered CommenterIngemar
Ingemar, jag gissar att du har rätt på alla punkter, jag är något av en amatör på detta område, just för att det är så mystiskt...

(från Stenkulas disputation minns jag mest professor Ståhls viftande med Visa-kortet: 'Vilken valuta är det här?' hojtade han. Skoj.)
1 apr | Unregistered Commenterbergh
Ingemar: Japp, Friedman förspråkade det 1969. Jag är något skeptiskt dock :)

http://fmsf.wordpress.com/2010/03/31/varfor-stiger-priserna/

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.