Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Effekten på marginaleffekten | Main | Kvinnor och barn först? Jodå! »
tisdag
apr132010

Lunchdiskussion om statliga bolag

Ännu ett aktivitetstips för alla stockholmsbaserade: I Ohlininstitutets regi ordnas på onsdag en lunchdiskussion om statliga bolag. Det är TeliaSoneraSvenska Spel och Vattenfall som är på tapeten.

Välkommen till en diskussion om statligt ägande och moral med Maria Eriksson,  Martin Uggla(slavist och Östeuropakännare, ordförande i Östgruppen för mänskliga rättigheter), Meg Tivéus (styrelseproffs och ordförande i Sveriges Marknadsförbund, samt tidigare vd i bland annat Posten och Svenska Spel), och Magnus Andersson (ordförande Centerns Ungdomsförbund).

Tid: 12.00 - 13.00 den 14 april

Plats: Summit konferens, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

MMmm, undrar om den blir mustig!
14 apr | Unregistered CommenterKricke

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.