Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lunchdiskussion om statliga bolag | Main | Mustig lunchdiskussion 20 april. »
söndag
apr112010

Kvinnor och barn först? Jodå!

Vad sägs om ett fältexperiment för att studera hur människor beter sig när de löper 2/3 risk att dö i en plötlig och oväntad katatstrof? Med passagerarlistan till Titanic, lite bakgrundsdata och ekonometri, och du är hemma. Pappret som presenterades här på EPCS är redan på väg ut. 
Abstract:
 
This paper explores what determines the survival of people in a life-and-death situation. The sinking of the Titanic allows us to inquire whether pro-social behavior matters in such extreme situations. This event can be considered a quasi-natural experiment. The empirical results suggest that social norms such as 'women and children first' persevered during such an event. Women of reproductive age and crew members had a higher probability of survival. Passenger class, fitness, group size, and cultural background also mattered.
Bonusinfo: Amerikaner klarade sig i betydligt större utsträckning än andra nationaliteter.
Källa: Frey, B. S., D. A. Savage, och B. Torgler. "Noblesse oblige? Determinants of survival in a life-and-death situation." Journal of Economic Behavior and Organization 74:1-11.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Skulle det vara något nytt? I Körner&Wahlgrens bok "Statistisk dataanalys" får man räkna ut sannolikheten för att överleva Titanic baserat på om man var man eller kvinna. Har för mig det var 4:1.
tror inte Körner nämns i referenslistan, här har någon uppenbarligen missat!! Svante Körner rockar!
11 apr | Unregistered Commenterbergh
Var tvungen att kolla upp detta :) Finns i hans bok på sidan 264, oddsen för att en man skulle överleva var 0,269 medan 2,730 för en kvinna. Den stora frågan är, vad tycker F! om detta, och skulle vi fått en likadan fördelning vid en liknande olycka idag?
Nån får väl slita tag i Estonialistorna och se!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.