Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Kvinnor och barn först? Jodå! | Main | Föredömligt av Lotterinspektionen »
onsdag
apr072010

Mustig lunchdiskussion 20 april.

Timbro har bjudit in mig och Daniel Lind att dryfta jämlikhet under en lunchdrabbning. Inbjudan nämner fräsiga ämnen som Rut-avdrag, kulturpolitik och skatter samt boken Jämlikhetsanden.
Skäl att närvara: Fina lokaler, vår och en enklare lunchsmörgås. Och kanske kommer någon du känner!
Tisdagen den 20 april klockan 12:00 – 13:00, Kungsgatan 60 i Stockholm. 
Mer här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

I'll be there!
7 apr | Unregistered CommenterNiclas
Me too
7 apr | Unregistered CommenterC
Intressant. Notera f ö att ångesten nu minskar. Tack kloka Allians!

http://cornubot.blogspot.com/2010/04/statistisk-signifikant-mindre-angest.html
7 apr | Unregistered CommenterPB
anmäld!
7 apr | Unregistered CommenterMarcus
Onekligen MUSTIGT!!!
7 apr | Unregistered CommenterEnrique L
som den empiricist jag är, skulle jag avvakta bedömningen om "mustig" tills efteråt. the proof is in the yorkshire-pudding, bergh.
7 apr | Unregistered CommenterKricke
Hej Kricke,

det var länge sedan!

potentiellt mustig lunchdiskussion ska det vara. Jag står korrigerad. :-)

a
7 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.