Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kvinnor och barn först? Jodå! | Main | Föredömligt av Lotterinspektionen »
onsdag
apr072010

Mustig lunchdiskussion 20 april.

Timbro har bjudit in mig och Daniel Lind att dryfta jämlikhet under en lunchdrabbning. Inbjudan nämner fräsiga ämnen som Rut-avdrag, kulturpolitik och skatter samt boken Jämlikhetsanden.
Skäl att närvara: Fina lokaler, vår och en enklare lunchsmörgås. Och kanske kommer någon du känner!
Tisdagen den 20 april klockan 12:00 – 13:00, Kungsgatan 60 i Stockholm. 
Mer här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

I'll be there!
7 apr | Unregistered CommenterNiclas
Me too
7 apr | Unregistered CommenterC
Intressant. Notera f ö att ångesten nu minskar. Tack kloka Allians!

http://cornubot.blogspot.com/2010/04/statistisk-signifikant-mindre-angest.html
7 apr | Unregistered CommenterPB
anmäld!
7 apr | Unregistered CommenterMarcus
Onekligen MUSTIGT!!!
7 apr | Unregistered CommenterEnrique L
som den empiricist jag är, skulle jag avvakta bedömningen om "mustig" tills efteråt. the proof is in the yorkshire-pudding, bergh.
7 apr | Unregistered CommenterKricke
Hej Kricke,

det var länge sedan!

potentiellt mustig lunchdiskussion ska det vara. Jag står korrigerad. :-)

a
7 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.