Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om Stefan Fölsters kritik av The Spirit Level i Expressen | Main | För alla som tampas med universitetens IT-support »
fredag
apr232010

Vad är poängen med att staten lånar för att ge extra pengar till kommunerna?

Här kan man se ekonomiklubben med Anders Borg, som hävdar att regeringen återupprättat den Keynesianska stabiliseringspolitiken (!).

Här finns en krönika där jag driver tesen att läget för Sverige när finanskrisen utbröt var så gott, att regeringen kunde kosta på sig lite Keynesianska stimulanser utan att det ställde till med någon större skada.

Först i morse kom jag på vad jag borde frågat hr Borg:

Vad är skillnaden mellan att staten lånar upp pengar och ger dessa till kommunerna för att dessa ska kunna behålla personal, och att kommunerna själva lånar pengar för att kunna behålla sin personal?

(och då menar jag skillnad utöver att regeringen får bra press och goodwill bland keynesianer, samt utöver att kommunerna får svårt att planera sin verksamhet).

OBS: det är inte en retorisk fråga, det kan säkert finnas någon makroekonomisk finess med detta som jag inte känner till...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (7)

Politruksvaret är nog att kommunerna har ett balanskrav på sig och det har inte staten. Dessutom antas det väl att det finns positiva externaliteter med stimulanser och att läckagen är stora i kommunerna eftersom de i allra högsta grad är öppna ekonomier.
Så här 23.15 kan jag se tre ytterligare argument för varför det är staten som ska låna upp och inte kommunerna:

1. Kommunenra har olika kreditvärdighet. Kostnaden skulle alltså skilja sig beroende på om det är en kommun som har avyttrat sitt elbolag till överpris eller en fattig Norrlandskommun med utflyttningsproblematik.

2. Kommunrnas intäkt är kommunalskatten. Staten kan laborera mer med sina inkomstkällor. Och eftersom lånen i någon mening måste betalas tillbaka skulle kommunala lån innebära en risk för höjda kommunalskatter (marginalskatter). Och en av de saker som Borg tappert har kämpat för är ju att få ner marginaleffekten för personer en bit ned i inkomstskalan. Höjda kommunalskatter skulle ju onekligen motverka just det.

3. Genom att det är staten som lånar och Borg som ger ut pengarna är det också han som bestämmer när stimulansen ska upphöra. Ett förfarande där kommunenra själva fick låna skulle innebära att vissa vill fortsätta att stimulera ekonomin genom att låna upp, med andra inte vill det. För en politiker av Borgsnittet, som vill ha ordning och reda, är det knappast ett aptitligt scenario -- själv är bäste beslutsfattare tycks vaar hans paroll. ;-)

Så from man ser det från Borgs horisont kan jag nog tycka att han göra rätt. Frågan är dock om Knape, Reepalu, Nordin et c håller med.
23 apr | Unregistered CommenterJFE
Får stater bättre ränta?
24 apr | Unregistered CommenterMarcus
Stimulans torde vara en kollektiv vara varför varje enskild kommun skulle tillhandahålla för lite av den.
25 apr | Unregistered CommenterJonas V
Japp, ett argument för att är staten får bättre lånevillkor, ett annat, åtminstone teoretiskt tänkbart, är spillovers (positiva externaliteter).
25 apr | Unregistered Commenterbergh
Lite off topic, men jag vill bara säga att jag tycker Ekonomiklubben är ett otroligt bra program. "Experter" som iaf känns objektiva, får utrymme att diskutera mycket mer ingående än i nått annat TV-program. Det blir också väldigt intressant när ansvarliga politiker deltar. Jag har aldrig sett Anders Borg fått förklara sin politik så här tidigare. På public service kanalerna blir det bara frågor i stil med: "Får de rika få mer pengar?! Ja eller nej?! Svara på frågan?! Ja eller nej.." (då menar jag inte att de är vänstervridna utan ytliga). SVT är mer interesserad av att höra vad en dagisfröken tycker om vårbudgeten än vad en nationalekonom tycker.
25 apr | Unregistered Commenterfjäll
Flera kloka argument för har kommit fram här. Det enklaste är förstås det som presenterades först - det är faktiskt olagligt för kommunerna. Då är det värt att fråga sig varför det finns en sådan lag. Det är väl på grund av tidigare dåliga erfarenheter. En del kommuner lånade pengar, hamnade i en omöjlig sits och staten blev tvungen att lösa problemet. Ett moral hazard-problem.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.