Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Som alternativ till pessismen... | Main | Fördelningspolitisk analys av stimulanserna efterlyses »
tisdag
maj112010

IFN

Så var det officiellt: Vid halvårsskiftet börjar jag på IFN, ett institut inte helt olikt Ratio.

 

Vill passa på att poängtera att jag trivts bra på Ratio, där jag är kvar året ut. Byter mest för att få omväxling och nya perspektiv. Och för att åter få jobba i närheten av Östermalmshallen...

Är naturligtvis kvar i Lund också, så året ut finns det tre arbetsplatser där jag kan glömma mobilen. Utöver mina två lägenheter.

Som tur är, löser google snart även det problemet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Coolt, lycka till!
11 maj | Unregistered CommenterDennis
Kul. Då kanske vi kan ta och käka lunch ihop ibland när du är där.
11 maj | Unregistered CommenterJFE
Roligt! Hoppas du kommer att trivas bra.
12 maj | Unregistered CommenterMattias
Schuckert, grattis!
Grattis! Tur att du är kvar över sommaren :)
Grattis. Hmpf... ;)
13 maj | Unregistered CommenterCamilla

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.