Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vilket parti har skrivit så här om skatter? | Main | Statlig opinionsbildning: Vad är problemet? »
söndag
maj022010

Hur en skilsmässa leder till att en misstänkt korruptionsskandal avslöjas


Uppdrag granskning var nyligen högintressant för alla korruptionsforskare. Än en gång är det Göteborg som utmärker sig.

Kortversion: Byggmästaren Stefan Allbäck fick salta ett antal fakturor till kommunen rejält. Kommunala tjänstemän fick förmåner som gratisjobb av byggmästaren.

Som framgår av bl a den här boken är jag särskilt nyfiken på hur det kommer sig att skandaler avslöjas. Tesen är att någon måste ha ett egenintresse i att motverka det korruptionsliknande beteendet, och så verkar vara fallet här:

Efter en skilsmässa från kommunaltjänsteman Sune Larsson letade hustrun Lena Larsson vid bodelningen efter fakturor på diverse byggjobb. Hon fann att dessa saknades eller var felaktiga. Skilsmässan ändrade alltså Lenas incitamentstruktur.

Det mest oroväckande är kanske det sätt på vilket övrig förvaltning i Göteborg agerar: Lena uppmärksammar både idrotts- och föreningsförvaltningen och stadsrevisionen på sin före detta makes affärer utan att få svar.

Först när Janne J kopplas in, är det någon som har egna incitament att nysta vidare i frågan.

Stefan Allbäck menar sig vara utsatt för förtal, men en förundersökning om mutbrott har inletts.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Vilket incitament har då Janne Josefsson? Han är anhängare av IFK Göteborg, medan Stefan Allbäck (pappa till fd landslagsspelaren Marcus Allbäck) har både spelat i och varit fotbollsansvarig i Örgryte IS.

Okej, kanske lite långsökt.
3 maj | Unregistered CommenterDennis
långsökt, men roligt!

(Jag tänker mig att hans incitament är ära, status och berömmelse)
3 maj | Unregistered Commenterbergh
Tur att vi har en stor, generös offentlig sektor så att sånt här inte märks! Tänk om motsvarande pågick i kommuner landet runt, år efter år. Tänk om äventyrsbad och hockeyrinkar inte byggdes av de ädlaste osjälviska skäl. Var vore vi då?
12 maj | Unregistered CommenterTom
Kanske det personliga incitamentet är rättvisesträvan? De personporträtt jag har byggt upp av Janne tyder på ett rättspatos modell större. Jag beundrar att han orkar hålla farten trots så många rika tår han trampat.
12 maj | Unregistered CommenterHallin
Ingen har dömts och ingen har ens delgivits någon misstanke ändå är alla så säkra på att Uppdrag granskning har rätt i sina påståenden. Jag lovar att många kommer att bli förvånade och förhoppningsvis skämmas över sina förhastade slutsatser.Den som lever får se.
21 maj | Unregistered CommenterKrister

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.