Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Klassklyftor i andra dimensioner än disponibel årsinkomst | Main | biståndsdebatten fortsätter »
måndag
maj312010

Landskrona - skånsk framgångssaga?

Det pågår en intressant konstruktion av Landskrona som skånsk framgångssaga just nu - så här skriver Johan Ingerö i Expressen:

I stället för att predika för de 85 procent av väljarna som inte vill kvotera föräldraförsäkringen, införa genuspedagogik i förskolan eller sprätta iväg skattepengar på finkultur har de [=den fp-dominerade kommunledningen] satt in övervakningskameror mot gängen och bommat igen den kamphundsutbildning (!) som kommunens fritidsförvaltning ställt i ordning. I stället för att bygga ännu fler hyreskaserner har de projekterat för villor med havsutsikt, i syfte att locka nya invånare och nya pengar till kommunen.

Det har gett resultat. Affärslokaler som gapade tomma 2006 har nu fyllts på av H&M, Håkansson, Gina Tricot och även av lokala entreprenörer. Stadskärnan ser nu ut som i vilken svensk småstad som helst, snarare än som något från en öststat strax före murens fall.

Personen som ska kopplas samman med förändringen, är Torkild Strandberg.

Jag spanar att han snart kommer att synas i TV-sofforna och prata om vilka lärdomar resten av Sverige kan dra av Landskrona.

Det ser jag fram emot!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Visst, otroligt imponerande. SD har gått ner 6-7 procent _i opinionsmätningar_, nota bene. Så nu ligger de bara på 15 procent. Låter ju finfint. Heja batongliberalismen! (Obs! Ironi!)
pja, visst kan man både ha och kritisera valet att ha förändring i SD-stöd som indikator för framgång, men jag tänkte faktiskt främst på det som citeras: Landskrona verkar ha vänt den ekonomiska kräftgången, och med detta kan ganska mycket gott följa.
31 maj | Unregistered Commenterbergh
Visst, absolut. Om nu det Ingerö hävdar verkligen stämmer. Landskrona är ett samhälle som länge blivit oerhört svartmålat - kanske är det dags för det omvända nu.
det tror jag du har helt rätt i, därav min socialkonstruktionistiska inledning på posten ;-)
31 maj | Unregistered Commenterbergh
Ah, nu trillade min polett ner :-)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.