Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Esther Duflo | Main | Allt fler arbetare kan överklaga myndighetsbeslut »
fredag
jun112010

Två almedalentips

Tänkte tipsa om några raffiga grejor under almedalsveckan.

Först, en liten Ratio-grej om reformer i OECD-länder. Jag kommer att visar lite tuffa scatterplots, och sedan blir det diskussion med bland andra Niklas Nordström (f d SSU-ordförande) och Bo Lundgren (f d moderat-ledare)

Måndagen 9-10, hästgatan 12. Mer info här!

Sedan, på onsdagen, blir det om möjligt ännu bättre. Under rubriken "Vem ska regera med vem" diskuterar en viss PSW med bland andra Mikaela Valtersson, Erik Ullenhag och Olof Johansson.

Här råkar jag veta att det kommer att presenteras opinionssiffror som är mycket spännande.

Mer här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.