Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Två almedalentips | Main | Klassklyftor i föraväntad livslängd »
onsdag
jun092010

Allt fler arbetare kan överklaga myndighetsbeslut

Så till en trend som entydigt pekar i rätt riktning: Klyftan mellan hur många arbetare och tjänstemän som anser sig kunna överklaga myndighetsbeslut har minskat sedan 1980. Minskningen drivs helt av att fler arbetare svarar ja på frågan.

Källa ULF-data.

Tidigare poster om klyftor.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Anders Berg!

Jag hörde ditt inlägg i OBS och undrar nu var du har att säga om Harvard Business School.
Det finns föreläsningsanteckningar där om Socio-Kapitalism...
Har du hört talas om det?
Det verkar som de lär ut marxistisk teori på Harvard, eller något lite mer likt marxism i alla fall...
Tacksam för svar!

http://www.isc.hbs.edu/soci-captialism.htm

Hälsningar Erik
9 jun | Unregistered CommenterErik
Hej Erik,

jag tillhör inte dem som menar att det är heltokigt att referera till Marx i sin vetenskapliga gärning.

Däremot är jag, möjligen pga okunnighet, inte superentusiastisk över den begreppsproduktion som pågår vid business schools världen runt.

Icke desto mindre kan jag tänka mig att Porters wp, på sidan du länkar till, om "19 trends that are reshaping global markets" kan innehålla en del intressant.
10 jun | Unregistered Commenterbergh
Jag får inte ihop graferna. Du har ytterst små variationer i de blå/röda linjerna, men till synes mkt stora skillnader i den relativa skillnaden.
Är det rätt-räknat eller är det helt enkelt så att de olika skalorna på axlarna får det att se konstigt ut? Dessutom ser den reella minskningen i skillnad ut att ha skett på 80-talet, så att det "skulle peka i rätt riktning" när det mer eller mindre stått stilla de senaste 20 åren kan jag inte riktigt hålla med om
10 jun | Unregistered CommenterNymnchen
Det är väl upplösningen på de olika axlarna som gör att det ser lite konstigt ut?
Att en liten förändring till vänster ger ett stort utslag till höger?
10 jun | Unregistered CommenterHenrik
Diagrammet illustrerar hur exakt samma data kan beskrivas på olika sätt.

I början av perioden var det 90 procent av tjm, och 55 procent av arbetarna. Kvot ungefär 1,6.

I slutet var det 90/63, kvot drygt 1,4.

Kvoten på höger axel, procent på vänster.
10 jun | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.