Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om arbetsmarknadsstatistiken | Main | Fler almedalentips: Coola statsvetare »
måndag
jun212010

Ännu fler Almedalentips

När jag ändå är i gång: Jag har hamnat i tvenne paneler med god potential att bli veritabla pladderöverdoser.

Denna diskussion ordnas av Folkhälsoinstitutet på temat "Vem fixar folkhälsan – individen eller samhället?" innehåller följande gäng av förstå-sig-påare:

Marie Söderqvist Tralau, vd i analysföretaget United Minds AB och krönikör i Expressen.
Joakim Palme, vd för Institutet för framtidsstudier. 
Andreas Bergh, nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och välfärdsforskare vid Ratio i Stockholm.
Eva Liedström Adler, generaldirektör för Kronofogdemyndigheten
Anne Brynolf, läkarstudent vid Karolinska Institutet, studentrepresentant i Läkartidningens redaktion och ledarskribent på Dagens Nyheter.
David Eberhard, psykiatriker och överläkare, Danderyds sjukhus.

Som kontrast till den stora spridningen i panelen ovan, notera homogeniteten i följande panel:

Villy Bergström, f.d. vice riksbankschef.
Hans Tson Söderström, professor, Handelshögskolan.
Andreas Bergh, doktor i nationalekonomi, Lunds Universitet, IFN och RATIO.
Bengt Dennis, f.d. Riksbankschef.
Eva Srejber, ledamot, Europeiska Investingsbanken.
Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning.
Cecilia Skingsley, analyschef, Swedbank.
Pehr Wissén, huvudsekreterare, Finansmarknadsrådet.

Detta är allstå ekonomiklubbens visby-special, som tar sig an frågorna Vad händer efter finanskrisen? Hotar en bostadsbubbla? Eller en skuldkris? Hur ska Greklandskrisen sluta?

På a svarar jag att förr eller senare blir det kris igen, på d svarar jag långtgående strukturreformer.

På b och c ber jag ödmjukast om hjälp!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hej Andreas. Jag hittade dig av en slump när jag hade tråkigt en dag på timbros hemsida och laddade ner programmet på min iPod och lyssnade någon dag senare och tyckte verkligen om programmet. Speciellt studenttipsen där man verkligen kände av din frustration om hur utbildningen är på väg mot allt lägre krav och större klasser.

Nu hittade jag dessutom bloggen. Jag undrar - och hoppas - att man kan antingen se seminariet eller lyssna till en podcast i efterhand.

Mvh.
24 jun | Unregistered CommenterEmil
Hej anonym,

Om du menar Ekonomiklubbens Visby-special kommer det spelas in av AXESS TV och sändas i kanalen så småningom. Då kommer det även läggas upp på deras hemsida, som har gjorts med tidigare avsnitt av Ekonomiklubben.

Mvh
Gabriel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.