Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mer om Florida-forskningen m a a intervjun i Sydsvenskan | Main | Layoutändringar »
onsdag
jul142010

Ur Vetandets värld, 1981

För snart 30 år sedan fick jag tidningen vetandets värld av min far. Det var "bästa lösningen på Kuben" som lockade, men det fanns mycket annat godis i detta populärvetenskapliga magazin.

Numret handlade mycket om framtiden, vilket borgar för intressant läsning idag. Det mest slående är hur rätt det mesta var. Vad sägs exempelvis om följande artikel: Snart är de platta TV-apparaterna här!

Annat sci-fi som det spekuleras om i tidningen är automatisk insluingivning, och datoriserad handstilsigenkänning.

Jag väntade flera år på nummer två, som dock aldrig kom. Förra året forskade jag via UB fram att det av juridiska skäl bara kom ett nummer: Ett TV-program  var först med att kalla sig Vetandets värld.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Ha! Vi har ju betydligt mycket mer än namnet gemensamt! Jag memorerade kublösningen och briljerade med det där ett tag, kan fortfarande delar. Men jag har förstått att man har hittat enklare lösningar sedan dess. Den långa artikeln med framtidsprognoser har jag burit med mig genom livet. Min viktigaste lärdom har snarast varit hur fel det blir, och hur omöjligt det är att förutspå framtiden.
Jag älskar framtidsvisioner från förr. Hade jag läst humaniora (filmvetenskap/idéhistoria etc.) och inte nationalekonomi hade jag skrivit uppsats på ämnet "hur man såg på framtiden förr - vad framtidsvisioner säger om sin samtid" eller något i den stilen.

Ta t.ex. 2001. Hur mycket av 60-talet kan man inte läsa in i denna mästerliga rulle? Det mest uppenbara är ju det grafiska. Också det faktum att filmen visades strax före månlandningen är ju intressant. + lsd + ai

http://www.youtube.com/watch?v=E8TABIFAN4o&feature=related

Eller Bladerunner, vilken hade premiär 1982 då miljörörelsen var på tapeten.. +ai

http://www.youtube.com/watch?v=KPcZHjKJBnE&feature=related
16 jul | Unregistered CommenterJonas
Jag håller med. Även första Alien-filmen är intressant ur den aspekten.

F ö kan natinoalekonomer skriva om nästan vad som helst. Så låt inte ämnesgränserna hindra dig!
16 jul | Unregistered Commenterbergh
@Bergh: Jo. Det beror ju rätt mycket på vilken handledare man får. De flesta anser nog att det är bäst att hålla sig så nära konventionerna som möjligt. Betyget får komma i första hand..
Såg f.ö. att det är "Alien-helg" på nån kanal i helgen.

@Malin: Skill.
20 jul | Unregistered CommenterJonas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.