Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Illustrativ bild över världens ojämna utveckling | Main | Ur Vetandets värld, 1981 »
måndag
jul192010

Mer om Florida-forskningen m a a intervjun i Sydsvenskan

På tips från Johan R ser jag att Richard Florida intervjuas i Sydsvenskan. Det framgår inte riktigt att Floridas teser och samband fått utstå viss vetenskaplig kritik, men flera av hans svar är ändå illustrativa:

Du anser att alla människor borde arbeta med något kreativt. Det låter väldigt bra. Men är det möjligt?

– Ja. Framförallt måste vi uppgradera servicejobben och ge dem den lön de förtjänar. I mitt arbete försöker jag pusha människor att inse att nyckeln är att alla jobbar med det de har talang för. Men det kommer att ta två eller tre generationer.

Konkret, hur gör man?

– Makthavare måste inse att varenda människa är kreativ. 30 procent av arbetsstyrkan idag kan klassificeras som kreativ. I Sverige är det 40 procent.

Florida känner sig även manad att försvara sig mot kritiken om enkla lösningar: 

Folk som skriver att jag säljer enkla lösningar skulle höra mig prata. Inför varje föredrag har jag räknat och berättar för varje stad hur de ligger till. Sedan utmanar jag dem att sluta göra dumma saker – som att investera i köpcenter och casinos – och istället jobba på sina kreativa tillgångar.

Jag har lustigt nog hört Florida föreläsa. Det var en föreläsning som var skickligt hållen, mycket insmickrande gentemot publiken och ganska tunn på vetenskaplig substans. 

Hursomhelst,  här finns för en redogörelse av kritiken mot Florida, och här samt här finns försvar från Florida-forskarna (även diskussionstråden med flera längre och klargörande inlägg från bl a Charlotta Melander)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: curier flori
    comanda flori prin curierat pentru persoanele dragi din viata ta, livrare maxim 24 de ore oriunde in tara

Reader Comments (1)

Floridas forskning er, som Andreas skriver, noget svær at eftervise. De få tests der er, peger ikke rigtigt i hans retning. Ideen med at give folk 'løn som de fortjener' - dvs. højere løn for servicejobs - virker også noget idiotisk i og med at de fleste udenfor den offentlige sektor netop får løn efter deres produktivitet. Anyway, vores fælles venner Niclas Berggren og Mikael Elinder har testet Floridas ideer her: http://www.hecer.fi/Papers/documents/paper_Berggren.pdf

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.