Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Globala klyftor i kommunikationskostnader | Main | Mer om Florida-forskningen m a a intervjun i Sydsvenskan »
måndag
jul192010

Illustrativ bild över världens ojämna utveckling

Som en liten online-bonus till söndagens Op-ed i svenskan kommer här en ingång som jag slopade på ett rätt tidigt stadium till förmån för att mer konvetionellt kroka på Världsbankskonferensen som hölls i Stockholm i juni.

Men om det varit snäppet mer accepterat att referera till videospel, hade texten kanske börjat såhär (ok, kanske inte fullt så svulstigt):

Den som någon gång spelat videospelet Halo 3 på internet har sett den: Världskartan som med ljusa prickar visar var i världen de inloggade spelarna befinner sig, innan de kastas in i spelets säregna rymdkrig. Kartan är en påminnelse om hur ojämnt fördelad världens utveckling är. I Europa och nordamerika finns ett myller av ljuspunkter. Andra uppkopplade spelare finns i Japan, längs kusten i Australien och Sydamerika. Afrika är nästan alltid helt mörkt. Den virtuella samvaro som skulle kunna koppla ihop spelare från världens alla hörn, knyter alltså i praktiken bara ihop européer och amerikaner.

Dessutom hade effekten försvunnit om man inte kunnat se bilden. Så här kommer den:

 

 

Den där enda pricken i Afrika, är det kungen av Swaziland månne?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Illustrativ bild över världens ojämna utveckling - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (9)

Att Mexiko har många fler prickar än Japan och Kinas kustremsa är också förvånande, gillar de inte X-box?

Inte för att jag vill bortförklara Afrikas pricklöshet, men Halo-spelande är nog till viss del även kulturellt betingat.
19 jul | Unregistered CommenterAttila
Vild gissning på den afrikanska pricken: Pretoria/Johannesburg.
19 jul | Unregistered CommenterMattias
Tror att asiater gillar playstation och nintendo (japanska ftg) bättre än xbox då det är microsoft (amerikanskt ftg) som gör denna konsol. Eller snarare: tror att amerikaner i större utsträckning gillar xbox före playstation.. Har inga belägg för dessa tankar dock..
20 jul | Unregistered CommenterJonas
Huh? Själv kan jag inte se några ljuspunkter alls...
20 jul | Unregistered CommenterBjörn W
Mycket riktigt, punkterna är borta. Det här verkar allvarligt :-)

Tyvärr gjorde jag en direktlänkning till

http://www.bungie.net/Stats/Halo3/Nightmap.ashx

utan att spara en lokal kopia. Låt oss hoppas att världen vaknar till liv igen.

PS3 vs XBOX är inte alls off topic, ty det är helt riktigt att Sonys spel är mer populärt i Asien, vilket förklarar de relativt få ljuspunkterna där.

Men vem vinner kampen om Afrikas spelare: Asien är ju på hugget där, gäller det även online-spelande?

Någon som vet ett PS3-spel med motsvarande bild?
20 jul | Unregistered Commenterbergh
Den del av Afrika som har störst andel medelklass gissar jag är norra Afrika (förutom Sydafrika då såklart). Norra Afrika ligger kanske närmast Europa vad gäller konsumtion (om man har att välja mellan Europa, östra Asien och Nordamerika i alla fall) och i Europa är ps3 och xbox ungefär lika populärt. Dock är xbox billigare vilket kanske talar för den konsolen. I linje med den logiken borde dock nintendo wii vara det vanligaste då den konsolen är oerhört mycket billigare (dock ej jämförbar i prestanda).

Är kanske pessimistisk men antar att det dessvärre kommer att ta lång tid innan Afrika har en stor halo-spelande medelklass.

Finns ett spel till ps3 som heter Killzone 2 som är ungefär samma typ av spel. Någon liknande bild har jag dock inte sett till detta.
21 jul | Unregistered CommenterJonas
Något steg före i behovspyramiden kommer väl elektriskt ljus. Notera tex Sahara och tex den transsibiriska järnvägen och Rumsfelds "favorit" Nordkorea, bara huvudstaden lyser http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights2_dmsp_big.jpg Med den här infrastrukturen på plats gamingen börja.
22 jul | Unregistered CommenterStefab
Fin bild.

Dessa är också fina:

http://taint.org/xplanet/
22 jul | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.