Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Mer debatt om jämlikhetsanden | Main | Om arberslöshetsnivåer, differenser och valrörelser »
tisdag
aug172010

Ilja Batljan om tjänstesektorn

De attraktiva lägen som SL-monopolet reglerar idag behöver avregleras och därmed skapa möjligheter till etableringar för olika typer av tjänsteföretag. Tjänstesektorn behöver växa – både den privata och den offentliga – för att möta upp framtidens behov och krav.

Ilja Batljan i ekonomistas kommentarsfält.

Dock är det fortfarande en smula oklart vad förslaget går ut på: Som Jonas Vlachos påpekar  finns det ju redan gott om skräddare, kemtvättar och affärer i t-banan. Eller är det så att skiljelinjen mellan blocken gäller huruvida tjänstesektorn ska utvecklas i människors hem eller kring t-banan? (se moderaternas svar).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Först vill S införa att all utförsäljning skall ske till högsta pris, och nu vill dom hyra ut SL's lokaler.

S är mer höger än moderaterna nuförtiden. Nåja, inte mig emot.
Möjlig tolkning: medianväljaren i stockholm är numera är en ganska rik person.
17 aug | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.