Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Fackligt veto mot utländsk arbetskraft? | Main | Frank om att undervisa mikro »
torsdag
aug262010

Årets seminariehändelse?

Här kommer ett tips om en riktig godbit: Ett seminarium om användandet av Riksdagens utredningstjänst!

Ur inbjudan:

Välkommen till en diskussion om Riksdagens utredningstjänst och dess användning.


Vilket är RUT:s uppdrag och hur utför de sina utredningar?
Hur används RUT av de politiska partierna? Har det skett en förändring?
Hur använder media siffrorna från RUT:s utredningar?

I panelen finns Gunnar Fors,utredningschef RUT, Lena Mellin, politisk kommentator Aftonbladet, Henrik Jordahl, IFN, samt Olle Eddesten, sektionschef Ekonomisk analys RUT.

FORES chef Martin Ådahl modererar.

Tid: 31 augusti 10.00-11.15
Plats: FORES lokaler, Bellmansgatan 10

Fritt fram för alla att anmäla sig här!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Ber alla intresserade uppmärksamma att vi sänder seminariet live via www.fores.se. För de som av någon anledning inte kan infinna sig på Bellmansgatan 10.
For the help please use http://www.google.com

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.