Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ständigt denna jämlikhetsande... | Main | Lars Tornstam om den demografiska bomben »
torsdag
aug052010

Emiliy Oster om Econopower i JEL

Utan dagstidning blir det Journal of Economic Literature till frukosten. I nummer 2-2009 skriver Emily Oster om en ny flygplatsbok i freakonomics-genren:

Econopower: How a new generation of Economists is transforming the world av Mark Skousen.

Till skillnad från Freakonomics som mest handlar om författaren Levitts egen forskning, och Nudge som fokuserar på vissa policyimplikationer, handlar Skousens bok om allt möjligt. Eller som Oster uttrycker det:

... a hodgepodge of investing advice, discussion of Freakonomics-like  research,  attempts  to understand important questions in economic growth, and a liberal sprinkling of libertarian proselytizing

Läsande Osters recension [jo, man får skriva så!], slår det mig att det finns ett intressant fenomen i freakonomics-böcker: När författaren huvudsakligen  redogör för mainstream-synpunkter och okontroversiell forskning som de flesta ekonomer skulle hålla med om, men i något enstaka kapitel eller avsnitt kastar in sina egna käpphästar som vore de lika okontroversiella som teorin om komparativa fördelar. [Kan vi ge fenomenet ett bra namn?]

Exempel: Skousens diskussion om brottslighet bygger exempelvis mestadels på en viss John Lotts skriverier och slutar med följande:

"All this confrms a long-standing legal principle in America: People should have the constitutional right to own a gun for self-protection” (p.  111)"

Om detta skriver Oster:

... because Skousen has not personally engaged with this literature, there seemed a real opportunity for an outside perspective to lay out the literature and comment on the arguments from all sides. Instead, the book completely  ignores most  of  the  relevant  papers  and contents  itself  with  a  discussion  of  John Lott’s work, which  is  interesting but controversial, and ends with  an essentially political  statement that really doesn’t seem to follow from the preceding discussion.

Hursomhelst: 148 pix på Bokus. Inte särskilt dyrt.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Apropå John Lott har Henrik Jordahl och jag har gått till storms mot okritiskt anammande av hans resultat:
http://nonicoclolasos.files.wordpress.com/2008/09/lott_nb_hj.pdf
Tack, det var intressant läsning! Efter att ha läst er kritik, ter sig Osters omdöme om Lotts forskning, "interesting but controversial", som ett understatement, gränsande till på tok för snällt.
5 aug | Unregistered Commenterbergh
Hoppsan, dax for en captcha?
6 aug | Unregistered Commenterpontus
jag tränar squarespace spamfilter istället...
7 aug | Unregistered Commenterbergh
Din slutsats är alltså att den, bortsett från avsnittet om vapen, verkar vara läsvärd? Gäller att hänga med i pop-ekonomi världen, ifall man skall kunna imponera på rasterna på EC :-)

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.