Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Identifikationsstrategier | Main | Emiliy Oster om Econopower i JEL »
måndag
aug092010

Ständigt denna jämlikhetsande...

Niclas är vänlig nog att se till att jag inte missar när DN-kultur kommenterar sådant jag är intresserad av...

Som kommentar fungerar en text jag skrivit som förord till The Spirit Level Delusion när den släpps på svenska. Ganska snart.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

En lille sidebemærkning (som gælder DN og andre medier): Man skal være forsigtig med brugen af udtrykket "skeptikere" - de britiske Euroskeptikere er i udgangspunktet imod EU, klimaskeptikerne afviser a priori al diskussion om klimaforandringer, og lighedsskeptikere - nåja.

Hvad skal rigtige skeptikere så kalde sig?
Man har en intressant syn på vetenskap om man presenterar begreppen vetenskapsman och skeptiker som ett motsatspar.
9 aug | Unregistered CommenterHarald
Usch, så provocerande skrivet av DN. Jag ryser.

En fråga: Är verkligen de samband som slogs fast i boken presenterade i peer-reviewade paper? Och hur är det med "jämlikhetskritikernas" teser?

Kul förresten, du borde ju ingå i gruppen jämlikhetskritiker. Det kunde man inte tro :)
9 aug | Unregistered CommenterC
Jag tycker att det är ett intressant sätt att se på peer-reviewing. Systemet innebär ju inte på något sätt att de saker som publiceras är rätt. Bara att artikeln inte innehåller några uppenbara fel eller utförts med direkta metodfel. Sedan kan ju vidare studier visa att den effekt som syns i artikeln beror på något helt annat än vad artikelförfattaren trodde.
Det dar var nagot oforskamt onyanserat!
12 aug | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.