Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Välj person, inte parti! | Main | Identifikationsstrategier »
måndag
aug092010

Citat ur expressen

Arbetsplatskonflikter med ursprung i anställdas klädsel, frisyrer, piercingar eller tatueringar fanns ju långt före burkadebatten. Och byxhäng blev visst en fråga för en skolledning någonstans på Östermalm för ett par år sedan. Men dessa konflikter har kommit och gått utan att statsråd känt sig nödgade att lagstifta i frågorna.

LUFs ordförande Adam Cwejman i Expressen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hej igen (för tusende gången)! Ville bara fråga vad du tycker om följande blogg-inlägg?

http://augusttorngrenwartin.blogspot.com/2010/08/kuba-och-mondragon.html

Vad tycker du om arbetarägande enligt Mondragons och John Lewis Partnerships modell? Borde inte det främjas i större utsträckning?

Mvh
August (lovar att detta är den sista frågan)
9 aug | Unregistered CommenterAugust
Ps. Tack för mailet btw! Ds.
9 aug | Unregistered CommenterAugust

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.