Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Johan Ehrenberg förklarar alla bubblor och kriser i SVTs barnprogram | Main | Uppsatstips om val i Afrika »
tisdag
jan112011

En liten kommentar till Stefan Svallfors och stödet för välfärdsstaten

Sociologen Stefan Svallfors har fått nya data över stödet för välfärdsstaten, och konstaterar i Efter Arbetet:

Socialdemokraterna förlorade – den socialdemokratiska välfärdsstaten vann! Så kan man lite tillspetsat beskriva det senaste valet

I huvudsak tror jag han har rätt och jag delar även den tillspetsade analysen ovan. Men Svallfors drar vissa slutsatser av sina data, som jag inte är lika säker på. I debattartikeln skriver han:

...man [hör] ibland förstulna argument om att den breda medelklassen nog inte är lika intresserad av kollektiva lösningar längre. I takt med att man blivit allt rikare är välfärdsstaten och dess skydd inte längre lika viktig. Istället är det hushållsnära tjänster och friskolor man vurmar om. Därför måste också socialdemokratin anpassa sig åt detta håll om man vill återvinna väljarnas förtroende. Sällan ser man dock några siffror som skulle stödja resonemangen.

Svallfors resonerar vidare, och menar uppenbarligen att hans siffror ger svar på tal mot de som "vurmar om" friskolor och hushållsnära tjänster - folk gillar ju välfärdsstaten. Men betänk följande:

Stödet för välfärdsstaten (och gemensam finansiering) har ökat under den period då friskolor och avdrag för hushållsnära tjänster införts. En hel del annat har hänt sedan början av 1980-talet, då Svallfors tidsserier i regel börjar.

Det skulle med andra ord mycket väl kunna vara så att att stödet för välfärdsstaten är fortsatt högt eller t o m ökande i den övre medelklassen just för att välfärdsstaten anpassats genom en rad reformer.

Friskolor och RUT-avdrag är bara två exempel på en lång rad av reformer som gjort att även folk som tjänar hyfsat bra kan känna sig nöjd med den svenska välfärdsstaten. Och tack vare dessa reformer kan nu välfärdsstatens vänner glädjas åt dess fortsatta stöd i befolkningen.

Den som vill göra ett kontrafaktiskt tanke-experiment kan ju fråga sig vad stödet för välfärdsstaten skulle vara om det inte införts självrisker i socialförsäkringarna, valfrihetsreformer, marginalskattesänkningar och så vidare... 

Dessutom: Vän av ordning skulle också kunna haka upp sig på att Svallfors kallar välfärdsstaten socialdemokratisk, när dess karakteristiska egenskaper i själva verket grundlades av liberala eller högerregeringar på 1910-talet, men jag har slutat bry mig om rena etiketteringsfrågor, så det må vara hänt ;-)

Mer om ämnet:

Edebalk, P.G. (2000). Emergence of a Welfare State-Social Insurance in Sweden in the 1910s. Journal of Social Policy, 29, 537-552. Länk

Klitgaard, M.B. (2007). Why are they doing it? Social democracy and market-oriented welfare state reforms. West European Politics, 30, 172 - 194. Länk

Bergh, A. (2008). Explaining the Survival of the Swedish Welfare State: Maintaining Political Support through Incremental Change. Financial Theory and Practice, 32, 233-254. Länk 

samt

Blomqvist, P., and Rothstein, B. (2000). Välfärdsstatens Nya Ansikte: Demokrati och Marknadsreformer inom den Offentliga Sektorn. Stockholm: Agora.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: epos system
    En liten kommentar till Stefan Svallfors och stödet för välfärdsstaten - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (5)

Apropå detta, när får vi se en recension av S R Larsons berömda epos om den svenska välfärdsstaten?

http://www.amazon.com/Remaking-America-Welcome-Welfare-State/dp/1450243827/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1285460042&sr=1-1

Att döma av baksidestexten är detta en av 2000-talets viktigaste böcker:

Despite the American left's admiration of the Swedish welfare no one has told its true story yet. Until now. Sven R Larson reveals the dark side of the welfare state: how government-run health care turns patients into budget items and corpses, how government defaults on promise after promise, crime is rampant, 500 schools are burned to the ground every year and children grow up with no loyalty to their country. Larson explains how politicians turn to fiscal fascism to save the welfare state from the people who depend on it.
11 jan | Unregistered CommenterMartin
Gosh. Namnet ringer en klocka, men inte mer än så. Boken verkar festligt galen. Ett måste för en välfärdsforskare att läsa!
12 jan | Unregistered Commenterbergh
Jo, det borde ringa en klocka. Författareren smulade sönder din bok fullständigt i en recension som inte byggde på själva boken, utan bara på en recension i någon landsortstidning. Nu har du chansen att ge igen för gammal ost!
12 jan | Unregistered CommenterMartin
Så var det ja! hehe. då ska jag bara hitta en landsortstidning som skrivit om hans bok, så kan jag basera min sågning på den!
12 jan | Unregistered Commenterbergh
Sedan 70-talet har skattehöjningarna varit dolda. Folk ser inte "välfärdsstatens" ackumulerande skadeverkningar, men de blir allt svårare att balansera.. Skadeverkningarna av de höga skatterna - särskilt kapitalskatterna - är svåra att se - men sedan 20 år har vi haft hög arbetslöshet. Sverige är känt för skicklighet i att manipulera statistiken. Sedan 50-talet har fler arbeten skapats enbart inom den offentliga sektorn. Kan möjligen tron på "välfärdsstaten" bero på bristande insikt? Det är ju så många frågor som inte "får" tas upp i media - men problemen med den höga arbetskraftskostnaden som slår mot tjänstesektorn, systemfelen i skolan, ineffektiv offentlig sektor, stel arbetsmarknad, kommunala skatteutjämningens skadeverkningar, låst bostadsmarknad etcetera går inte i längden att osynliggöra. Genomförandet av välfärdsstaten har varit skickligt och medvetet inriktat på medelklassen, men är det en fortsatt framgångsväg?
18 jan | Unregistered CommenterClarence

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.