Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tips - Ohlininstitutets bambuserkanal | Main | Johan Ehrenberg förklarar alla bubblor och kriser i SVTs barnprogram »
fredag
jan212011

FN ville köpa ut Mugabe, som dock inte nappade

lustig nyhet för ett tag sedan: FN erbjöd Zimbabwes president Robert Mugabe någon form av pension, en reträttplats utomlands, i utbyte mot att avgå år 2000. Men Mugabe, som i år fyller 87, var inte pigg på den lösningen.

Så varför är det så viktigt för Mugabe att fortsätta regera, vid 87 års ålder? Det är ingen orimlig gissning att Mugabe dryftade FNs erbjudande med sin fru, som är 45 år och därmed i ett längre perspektiv skulle förlora betydligt mer på om Robert Mugabe skulle dra sig tillbaka. Å andra sidan har hon enligt skvallerpressen haft en affär med centralbanksschefen Gideon Gono, så FN skulle förmodligen fått erbjuda alla tre något ganska rejält.

Daily Mail ger för övrigt en hint om ledarnas materiella välstånd:

While many of Zimbabwe’s desperately poor people struggle to find enough food to eat, Gono lives in a 47-bedroom mansion with swimming pool, gym and its own mini theatre

Det är således ingen orimlig slutsats att FNs erbjudande inte var i närheten av att vara attraktivt nog. Om centralbankschefen har en bostad med 47 rum, lär Mugabe själv inte ha mindre. Det krävs onekligen en ganska rejäl FN-pension för att hålla Mugabes köpkraft konstant.

Det reser en allmän fråga: Hur högt är det materiella välståndet för afrikanska ledare? Hur står det sig i jämförelse med, säg Reinfeldt och Obama? I brist på bra data, kan man ju alltid räkna sovrum!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Zimbabwes försvarsminister bor i ett ohyggligt osmakligt stort palatsliknande hus omgärdat av taggtrådsstängsel, två små elefantstatyer vaktar grinden. Jag såg det på vägen från en skola för föräldralösa barn, vid den tidpunkten hade skolan under ett halvår bara haft råd att servera mat till barnen på sin höjd en gång om dagen (under bra dagar).
22 jan | Unregistered CommenterBenjamin
Bryter in med en fråga här, vet du hur det går med Ekonomiklubben på Axess, blir det några program i vår?

Jag tycker att det är mycket bra program.
24 jan | Unregistered CommenterDavid H
Hej David,

vad trevligt med en tittare!

ja det blir program i vår också, i april-maj om jag är rätt informerad.
24 jan | Unregistered Commenterbergh
Om jag inte minns fel kom det för ett par år sedan en bok med hemma-hos reportage hos diktatorer. Där kan man frossa i deras (brist på) smak. Kanske kan vara en ledtråd var gäller levnadsstandard.
Ulf - du har rätt, det minns jag nu!! Den måste genast kollas upp.
25 jan | Unregistered Commenterbergh
Jag har den, dock står det ju bara om döda diktatorer där, svårt att göra ett reportage hemma hos Mugabe. Dock kan den ju ge lite inspiration, standarden är...hysterisk :)
hur många afrikanska ledare finns med?
25 jan | Registered Commenterbergh
Bokassa är i alla fall med. Tror att även Idi Amin figurerar.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.