Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Today's lecture - formal vs informal institutions | Main | Veckan som gick/kommer »
lördag
okt222011

Orsakade Fannie Mae och Freddie Mac finanskrisen?

Tesen att de statliga bolagen Fannie Mae och Freddie Mac orsakade bostadsbubblan i USA (och därmed också finanskrisen) genom fördelningspolitiskt motiverad utlåning till låginkomsttagare utan tillräckliga marginaler i sin privatekonomi, dyker upp ganska ofta – bl a i boken Reckless Endangerment: How Outsized Ambition, Greed, and Corruption Led to Economic Armageddon av Gretchen Morgenson and Joshua Rosner.

Tesen får mothugg av Jeff Madrick och Frank Partnoy när boken recenseras i the New York Review of Books:

The book boldly and passionately asserts that the risk-taking of Fannie Mae and Freddie Mac was a major element in causing the housing bubble. In particular, the authors blame the crisis on the goals set by the Clinton administration in the early 1990s to make lending “affordable” to more middle- and low-income home buyers.

Deras motargument:

This bold claim, however, is not substantiated by persuasive analysis or by any hard evidence in the book. The GSEs did generate large losses, but their bad investments in housing loans followed rather than led the crisis; most of those investments involved purchases or guarantees made well after the subprime and housing bubbles had been expanded by private loans and were almost about to burst. Even then, the GSEs’ overall purchases and guarantees were much less risky than Wall Street’s: their default rates were one fourth to one fifth those of Wall Street and other private financial firms, a fact not made clear by the authors.

Madrick och Partnoy är trots allt positivt inställda till boken, och tillstår att både Mae & Mac agerade oförnuftigt. Deras nyanseringen känns dock rimlig: Även om Mae och Mac bidrog till problemen på bostadsmarknaden, var det ju främst andra faktorer (som den sannolikt bitvis olagliga värdepapperiseringen av lånen), som gjorde att dessa problem spred sig i hela det finansiella systemet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Du har väl tidigare skrivit att Fanny o Freddy inte var så mycket slantar att dom ensamma skulle kunna knäcka USA:s finanseri.
Dessa bostadslån omsättes med sån fart så att det hanns inte med att i 'belastningsboken' skriva in den nya låneägaren, skall ske manuellt i USA.
Så nu får vissa 'BoLåneTorskar' i USA sina hus gratis, genom besittningsrätten, då det inte går att 'nysta upp' ägaren till huset-lånet, då ju många av dessa banker o inst. har gått i kk.

Det var tydligen viktigare för 'mäkklarna' att köpa o sälja. . nånting, som ingen visste vad det var, det gällde ju att hålla hastigheten uppe när det var uppåt.
När det går neråt så . . . . ja vem faen bryr sej, då har man prånglat ut så många 'kedjebrev', 'Svarte Petter', att man kan dra sig tillbaka, nån annan får städa upp ;)
Men hur förklarar man nästan identiska bostadsbubblor i t.ex. Spanien, om Fannie/Freddie nu var den bakomliggande orsaken?

F.ö. så har Madrick och Partnoy bra stöd i all data jag sett, både gällande lånevolymer och riskprofiler.
25 okt | Unregistered CommenterThor Berger

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.