Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Google data explorer | Main | Bilpendling mindre stressande än kollektivtrafikpendling »
onsdag
nov022011

Intressant exempel på normer och institutionell förändring

När det gäller formella och informella institutioner, institutionell förändring och sociala normer, har denna episod fler bottnar än jag ids reda ut nu:

Domare i USA är arg på sin dotter för att hon laddar ner illegalt. Dottern tycker inte det är något att oja sig över. Domaren tar fram livremmen och straffar henne (!). Dotter filmar bestraffningen och lägger ut den på nätet när det är dags att återvälja fadern som domare.

Ajour rapporterar, och har ett intressant tillägg: Barnaga är tillåtet i alla USAs delstater. Men hur betydelsefullt är det egentligen?

Mer i Huffington Post och Forbes.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

lagen skall ju avspegla medborgarnas åsikter. lagar som inte gör detta längre måste förändras. barnaga anses (?) inte längre acceptabelt i usa. lagstiftningen bör förändras. domare skapar lagar genom prejudikat. domare som inte är ajour (!) med folkets åsikter bör inte vara domare? typ?

intressant med fildelning som sagt. en miljon svenskar har kriminaliserats genom senare års lagstiftning. vad säger samhällets normer? vad säger lagstiftningen?

Formar normer institutioner eller formar institutioner normer?

nota bene. jag säger inte att fildelning är "ok".
3 nov | Unregistered CommenterJonas K
Bara för att det inte finns en lag specifikt mot barnaga betyder ju det inte att barnaga är lagligt. Fall inte för den vanliga moralpaniken "Vi måste ha en lag", även om det redan är olagligt. Det faller under misshandel, som det borde vara i alla länder.
3 nov | Unregistered CommenterErik
JonasK: Fast hittills har ju inte institutionen (lagen) format normen (nedladdning) alls särskilt mycket, eller har jag fel? Just i detta fall känns det vanskligt att applicera teori på praktik, kanske är det rentav så generellt? Det känns ju t.ex. i allra högsta grad lite 50/50 om bilar stannar vid oövervakat övergångsställe eller ej, en lag som jag tror att de flesta egentligen håller med om!

Erik: Skillnaden är väl att man genom specifik lagstiftning kan skapa ett eget lagrum och därmed straffsats för vissa företeelser, även om jag i en hel del fall håller med dig i din huvudsakliga tes. Barnaga bör enl mig straffas hårdare än misshandel (proportionerligt alltså, dvs "lika mycket" slag ska bestraffas olika - inser också att detta skapar en hel slev nya problem ...), helt på normativa skäl - egentligen är det ju lite "slag som slag", men i detta fallet känns det väl inte helt orimligt att skilja på straffsats när mottagaren är minderårig?
4 nov | Unregistered CommenterViktor
Viktor: "Fast hittills har ju inte institutionen (lagen) format normen (nedladdning) alls särskilt mycket"

Precis! Min poäng var att det är svårt att forma normer med institutioner - institutioner skapas av samhällets normer, inte tvärt om. Eller?
5 nov | Unregistered CommenterJonas K

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.