Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Easterly om karusellpumpar, lyxkaffe och bistånd. | Main | Second life, bitcoin och entropia - vad hände? »
söndag
nov272011

Dollar, euro, bitcoin eller guld?

Ett inlägg i våras, “Funderingar kring dollarn”, innehåller en hel del kul. Signaturen Noa uppmärksammade mig på Bitcoin, den digitala valutan som genom en algoritm skapar en förutsägbar penningmängdsökning, och därmed skulle kunna vara stabilare i än euro, dollar och guld.

I Wireds decemberutgåva kan nu läsas om Bitcoins uppgång och (förmodade) fall:

Not only did bitcoin’s public ledger seem to protect against fraud, but the predetermined release of the digital currency kept the bitcoin money supply growing at a predictable rate, immune to printing-press-happy central bankers and Weimar Republic-style hyperinflation.

Så långt allt väl. Men var ska man lagra en virtuell valuta? USB-stickor och hårddiskar går ju sönder och tappas bort. Återstår då molnet, något som inte var utan problem:

By summer, the oldest wallet service, MyBitcoin, stopped responding to emails. It had always been fishy—registered in the West Indies and run by someone named Tom Williams, who never posted in the forums. But after a month of unbroken silence, Wagner, the New York City bitcoin evangelist, finally stated what many had already been thinking: Whoever was running MyBitcoin had apparently gone AWOL with everyone’s money.

Jag har svårt att se hur denna den digitala ålderns guldmyntfot kan slå igenom i stor skala.

Åter till de existerande valutorna: Andreas Cervenka skriver i SvD om euron och dollarn. Jag tycker mig skönja en del av de tankegångar jag hade i våras:

Enligt EU:s fördrag får ECB inte låna ut pengar till länder. En självklarhet för några år sedan. När tyskarna påpekar det idag betraktas det som en pervers form av paragrafrytteri. … I USA har det redan gått betydligt längre. Där har Federal Reserve länge varit den amerikanska statens viktigaste finansiär och äger betydligt mer statspapper än Kina. … under finanskrisens första fas bidrog [Federal Reserve] med totalt 16 000 miljarder dollar i olika former av korta nödlån och andra krediter till banker och företag över hela världen.

Min tanke i våras var att inom EU är reformtrycket större, och benägenheten att ta till sedelpressen mindre än i USA. Min prognos att euron skulle stärkas mot dollarn har dock knappast uppfyllts. Nu talar ganska mycket för att EU-eliten hittar på ett sätt att skapa euro i mycket rask takt.

Kanske har Lawrence H. White rätt: Titeln på hans papper i senaste Cato-journal är

A Gold Standard with Free Banking Would Have Restrained the Boom and Bust

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Jag tycker att det är synd att det skrivs så mycket negativt om Bitcoins. Ett helt virtuellt betalningsmedel, vad spelar det för roll vilket värde den står i gentemot andra valutor? Det som är fantastiskt är ju att den faktiskt har ett värde överhuvudtaget.

Ketchupflaskeeffekten med medieuppmärksamhet i våras utlöste en spekulationsbubbla, vilket var oönskat men svårt att göra något åt. Nu har läget stabiliserat sig något. Under tiden har antalet nya tjänster som baserar sig på Bitcoins blivit fler, inte färre. Det händer saker hela tiden.
28 nov | Unregistered CommenterCervac
vad är det som tyder på att free banking hade förhindrat krisen? kriserna har ju aldrig varit så många som under avregleringarna av banksektorn. inget bevis för att det är avregleringens fel, men att hävda motsatsen bygger på luft. eller?
30 nov | Unregistered Commentereva
eva,

"Free banking" ger väl en hårdare reglering av bankmarknaden än dagens regim? Det hade kanske förhindrat eller minskat krisen.
30 nov | Unregistered CommenterPer
Eva, om du läser titeln noga finner du att tesen som drivs är att en guldmyntfot _i kombination med free banking_ hade _mildrat_ krisen.

Hela artikeln är f ö frittnedladdningsbar, så om du är nyfiken på argumenten är det bara att läsa!

En nyckelfras är följande (från conclusions):

"By contrast to the current regime, a commodity standard with free banking minimizes monetary shocks. Its strong self-regulating properties stop the banking system from overfinancing an investment surge, the way the Fed did for the housing market"
30 nov | Unregistered Commenterbergh
Ok, tack. Då ger jag ett tips till dig: En kort sammanfattning ang. vad som empirin menar kunde ha mildrat krisen:

http://www.econ.berkeley.edu/~cromer/Written%20Version%20of%20Effects%20of%20Fiscal%20Policy.pdf
30 nov | Unregistered Commentereva
Tack! Notera att det inte finns någon motsttning mellan Romers tes, "There is a large
and growing literature that shows that fiscal expansion helps an economy grow in the
near term" och Whites tes ovan.
1 dec | Unregistered Commenterbergh
eva, du har verkligen gått all in på krugman/romer/stiglitz! nog för att cato-artikeln "almost surely" är skriven av nån tok, men din artikel har ju inget med frågan att göra.
1 dec | Unregistered Commenterschumpeter
syftade på vad som kunde ''mildrat krisen.'' är fullt medveten om att det inte har ngt med inlägget att göra.
2 dec | Unregistered Commentereva

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.