Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick och kommer | Main | Dollar, euro, bitcoin eller guld? »
måndag
dec122011

Easterly om karusellpumpar, lyxkaffe och bistånd.

Southern Economics Association för några veckor sedan, talade Bill Easterly, författare till The White Man’s Burden, under på rubriken “Does Development Economics Cause Economic Development?”.

Easterly inledde med att beskriva två idéer tänkta att hjälpa fattiga länder:

1. Karusellen som också är en vattenpump. När barnen leker på karusellen, pumpas vatten upp från marken och lagras för senare behov.

saskoplaypumpRwandaCoffee

2. Lyxkaffe från Rwanda. Istället för att exportera billigt kaffe utan särskilda varumärken (med mycket små vinstmarginaler), skulle Rwanda ge sig in på marknaden för finkaffe med varumärken (med enorma mark-ups).

Easterly frågade publiken (ekonomer) vilken idé de trodde mest på. Nästan alla trodde mest på karusellpumpen, som onekligen kan låta som en mycket smart idé.

I själva verket har karusellpumparna visat sig vara en dålig idé: Barnen tycker inte om att leka på dem – förutom när det kommer dit fotografer (bilder). När fotograferna gått hem, slutar barnen leka. Byns kvinnor får då knuffa runt en karusell för att få vatten.

Som pump betraktad, är karusellen dålig, dyr och svår att reparera. Projektet har fått mängder av kritik: Exempel här, här, samt en artikel i the Guardian.

Problemet är enligt Easterly inte bara att pumparna floppade. Ett större problem är att det tog tio år innan problemen blev allmänt kända. Prestige var viktigare än faktiska effekter. Pumparna fick Världsbankens “Development Marketplace award” år 2000. Laura Bush invigde pumpar i Zambia under pompa och ståt. Youtube-sidan finns kvar, och den siktar ganska högt:

Find out in 30 seconds why the unique PlayPump Water System provides a fun and sustainable solution to the global water crisis in Africa

Kaffet då?

Enligt Easterly funkar det riktigt bra. Och mycket riktigt: 200 kronor kilot på prisjakt.nu. Intressant nog kom idén att exportera finkaffe efter en analys utförd av Enhanced Integrated Framework, som beskriver sig så här:

The EIF is a multi-donor programme, which supports LDCs to be more active players in the global trading system by helping them tackle supply-side constraints to trade

Jämfört med karusellpumparna var alltså kaffeidén mycket billigare och mycket bättre. Men båda idéerna kom alltså ur biståndsprojekt. Vad lär vi oss av detta?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (10)

Att viss typ av bistånd inte skiljer sig särskilt mycket mot annan affärsutveckling? Vad var det för typ av ekonomer som svarade på frågan (och som utvecklat pumpen respektive kaffekonceptet?)? Min gissning är att folk MBA torde vara bättre lämpade för sådana här saker än både makro och mikroekonomer...
12 dec | Unregistered CommenterX
Karusellpumpen verkar vara plankad direkt från Charles Fourier! Jag förutsätter att näringslivslobbyn kommer att ta vara på detta tillfälle att leda i bevis att biståndsindustrin är en modern avart av den utopiska socialismen.
12 dec | Unregistered CommenterMartin
hej bergh!

kanske inte har mkt med just detta inlägg att göra. men jag undrar en sak ang. litteraturen om sambandet liberaliseringar - tillväxt.

ang. austerity-åtgärder har ju t.ex. hävdats följande:

IMF (2010) points out that there is another problem with using what actually happened to the deficit as the measure of fiscal austerity. Policymakers may tend to stop fiscal consolidations that are followed by output declines, but continue those followed by output increases. So the only consolidations that show up in the budget data are the ones followed by growth. This biases the estimates toward finding that consolidations lead to output expansions.

kan inte ett liknande problem föreligga vad gäller liberaliseringar och tillväxt? alltså att de liberaliseringar som ej fungerar avbryts, vilket innebär att enbart liberaliseringarna med goda följder dyker upp i statistiken?
12 dec | Unregistered Commenterrosie
Vi lär oss att det inte är nån ordning på biståndsprojekten och att de ofta genomförs för att givaren ska må bra, inte för att det nödvändigtvis har nån effekt.
En gång av två är alltså "ofta"? Med utgångspunkt i samma datamaterial borde man då kunna argumentera för att biståndsprojekt "ofta genomförs för att de har effekt, inte nödvändigtvis för att givaren ska må bra". Eller så släpper man helt enkelt anspråken att kunna generalisera utifrån två observationer och tar de båda exemplen för vad de är: synnerligen väl valda exempel på att utvecklingsbistånd är svårt och innefattar en rad okända parametrar.
12 dec | Unregistered CommenterMartin
Efter att ha kollat upp föregående kommentators länk inser jag att vi kan lära oss mycket om Sverigedemokrater genom att studera hans kommentar och begrunda den syn på statistisk analys som den ger uttryck för.
12 dec | Unregistered CommenterMartin
Vi skulle ocksa kunna lara oss att det ar handel som ar vagen till utveckling?
12 dec | Unregistered CommenterEmil
Rosie: Jo, helt riktigt.
12 dec | Unregistered Commenterbergh
Martin:

Mm. Eller så kan man lära sig att en bloggpostkommentar inte nödvändigtvis ger tillräckligt med energi för en uppsats.

En annan festlig rapport är riksrevisionens granskning av SIDAs årsredovisning:
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/12645/RGE3%20SIDA.pdf

...eller riksrevisionens granskning av SIDAs budgetstöd:
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2009/Sidas-stod-till-utveckling-av-kapacitet-i-mottagarlandernas-statsforvaltning-/

...eller humorn i att läsa vissa av projektdokumenten på Open aid:
http://www.openaid.se/

Men det överlämnar jag med varm hand till den som ids.
Att involvera biståndstagarna mer. Sluta fatta beslut ovanför människors huvuden. "Barn, vad tror ni om den här karusellen? Hur många timmar om dagen tror ni att ni kommer att leka med den?" "Vad tror ni om att få mer betalt för kaffet ni producerar? Vi kan göra att ni slipper sälja till mellanhänder"

"Vad saknas det pengar för i er statsbudget? Flickskolor sa ni? OK. Då får ni riktat bistånd för att bygga sådana. Finns inga nya flickskolor om tre år, blir vi sura".

@Therese: hur går det med vinet? :)
14 dec | Unregistered CommenterJonas K

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.