Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Använder regeringen svepskäl om jobbskatteavdraget? | Main | Olle Wästberg om fördelarna med tråkig, pragmatisk konsensuspolitik »
måndag
aug152011

Bruno Frey, Titanic och Svante Körner

För ett bra tag sedan skrev jag om ett nytt papper av Bruno Frey m fl., rörande vilka som överlevde Titanic-katastrofen. Anders Gustafsson påpekade i kommentarsfältet att ämnet inte var helt purfärskt och att frågan behandlades i någon av Svante Körners statistikböcker.

Denna observation passar väl in i det mönster som numera kallas Bruno Frey affären: Frey anklagas för självplagiat eftersom nästan identiska papper dykt upp i flera tidskrifter. Och dessutom:

… Frey, Torgler and Savage [were] by no means have … the first economists who econometrically address the survival probabilities of the people sailing in the Titanic. At least five older publications with a very similar research outline and similar results exist. They have all been published before the first working papers of Frey, Torgler and Savage came out and most of them are rather easy to find using the query “Titanic” or “Titanic survivor” on databases like Repec, EconBiz and Google Scholar.

En av många effekter av affären är att Frey – som stundom nämns i ekonomiprissammanhang, som ett av de namn som skulle kunna belönas om lyckoforskningen får pris – portats från två vetenskapliga tidskrifter: Journal of Economic perspectives (tung) och JEBO (ganska tung) – vilket bl a framgår i denna långa bloggpost.

Nu vill jag inte okritiskt hoppa på drevet. Självklart är det ok att publicera snarlika papper och även analysera samma datamaterial i flera olika artiklar. Ett försvar längs dessa linjer drivs också av Benno Torgler på länken ovan.

Det som talar emot författarna är dock att de inte refererar till sina andra papper, genom en formulering typ ‘i ett relaterat papper gör vi den här varianten’. Om artiklarna är anständigt skilda från varandra, varför inte lägga in referenser?

Vidare: Visst kan man missa att samma fråga redan analyserats i en annan vetenskaplig disciplin, i synnerhet om det var för länge sedan. Å andra sidan: Den som gör en google scholar sökning på “titanic survival” får som första träff en studie av Hall (1986) i Social Science and Medicine (pdf).

Då är det svårt att säga om litteraturöversikten är extremt slarvig eller medvetet selektiv.

Då återstår bara frågan om Svante Körner även var före Hall. Statistisk slutledning kom redan 1985, men jag vet inte om Titanic exemplet fanns med…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (14)

Intressant läsning!
Är det verkligen en sådan stor grej att de inte skrev "ett relaterat papper gör vi den här varianten"? Är det allt uppståndelsen handlar om?
20 aug | Unregistered CommenterAndreas
Andreas (icke Bergh) skrev: "Är det verkligen en sådan stor grej att de inte skrev 'ett relaterat papper gör vi den här varianten'? Är det allt uppståndelsen handlar om?"

Nja, dels så handlar ju uppståndelsen också om att de har försummat att citera tidigare forskning som presenterat väldigt snarlika resultat/gjort väldigt snarlika poänger.

Och dessutom: det ÄR en väldigt stor grej at inte skriva nåt i stil med ”i ett relaterat papper gör vi den här varianten”. Tidskrifterna ber uttryckligen i sina instruktioner om denna typ av information. Ett av de allra viktigaste kriterierna för om uppsatsen ska publiceras är dess originalitet. Redaktörer och refereer kommer grunna väldigt mycket på hur originellt bidraget är. Att då undanhålla information som är i högsta grad relevant för denna fråga, som tidskriften dessutom uttryckligen ber om, är inte särskilt snyggt.

Det kan finnas legitima skäl att försöka sälja snarlika poänger till flera tidskrifter eller försöka nå flera olika publiker med samma poäng. Men det är redaktörens beslut om man bör göra det i hans/hennes tidskrift. Om man kör med öppna kort och berättar om läget för redaktören och andra läsare, då finns inte något att invända mot, tycker jag.
Såg just korrespondensen mellan David Autor och Frey, publicerad i Journal of Economic Perspectives:

http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/jep.25.3.241
Det är intressant att jämföra Freys förvånansvärt rakryggade ursäkt i JEP med hans kommentar i en tidningsintervju:

I ask myself if the German are envious. Maybe some people in our neighbouring country don’t like the fact that a Swiss like me is often No. 1 in the rankings.
20 aug | Unregistered CommenterMartin
Intressant i sanning! Finns möjligen en länk att tillgå till detta citat (om än bara på tyska?)
22 aug | Unregistered Commenterbergh
Here you go:

http://economicsintelligence.com/2011/07/09/bruno-frey-fights-back/

En annan favorit är:
"I have to deal with the publication process more closely."

...vilket, som någon påpekat, låter som en implicit anklagelse mot medförfattarna. Även på den punkten är det alltså ett något annat ljud i skällan än i ursäkten i JEP.
22 aug | Unregistered CommenterMartin
Frey skriver också i sitt svar: ”It was a grave mistake on our part for which we deeply apologize. It should never have happened. This is deplorable. [...] Please be assured that we take all precautions and measures that this unfortunate event does not happen again, with any journal.”

Så då skulle man kunna tro att han menar att det heller inte har hänt tidigare. Eller…? Här är en alldeles färsk tråd som diskuterar just detta:

http://www.econjobrumors.com/topic/bruno-frey-again

Kika till exempel gärna på dessa två papper, publicerade i Public Choice (2003) och European Journal of Law and Economics (2005) och utan att citera varann:

http://www.springerlink.com/content/qg0437183m430225/

http://www.springerlink.com/content/r24503g06v4x5791/

Abstracts är identiska, och såvitt jag kan se så verkar det mesta i själva texten också vara detsamma, ibland lätt parafraserat. Det är lätt att se att alla rubriker är identiska, men jag har inte läst allting. Någon som har tid och lust kanske kan läsa mer noggrant och tala om för oss andra om det finns några substantiella skillnader mellan de två artiklarna?

Vad artiklarna handlar om? Jo, om höga publiceringskrav och intellektuell prostitution, och om man följer Freys förslag så kommer det enligt honom leda till ”more original publications”...

Frey kanske till och med avsåg att göra en Sokal, fast jag inte fattat det? (Fast då borde han förstås ha berättat det efteråt, istället för att publicera den där ursäkten i JEP.)
Mycket riktigt Johan, en diskussion om Freys publiceringsstrategi pågick även innan Titanic-pappret.

Han talade även om hur de höga publiceringskraven hämmar vetenskapens framåtskridande när han 2009 talade på Mont Pelerin-konferensen i Stockholm 2009.
25 aug | Unregistered Commenterbergh
Andreas, ett förtydligande: Den diskussion (och ifrågasättande) av Freys publiceringsstrategi som jag länkade till är högst ett par dygn gammal. Menar du att det redan tidigare, innan historien om Titanic-artiklarna uppdagades, har varit känt att Frey och en del av hans medförfattare haft för vana att publicera samma uppsats flera gånger utan att berätta om överlappet för redaktörer och läsare? Har denna diskussion skett i offentliga fora? Har du några länkar eller referenser?
Jag såg nu att signaturen ”Slartibartfast” för drygt en vecka sedan på Ekonomistas gjorde en liknande poäng som jag gör i mitt näst senaste inlägg – om de två i stort sett identiska publikationerna från -03 och -05. Det var inte avsiktligt som jag plagierade… :-)

http://ekonomistas.se/2011/08/15/tyska-nationalekonomer-anklagade-fr-plagiat/

Jag är dock fortfarande nyfiken på hur till exempel redaktören för European Journal of Law and Economics reagerade – om det nu alltså är allmänt känt att de två artiklarna var i stort sett identiska.
Kollade mina arkiv: Här finns ett bligginlägg från 30 april i våras

http://economiclogic.blogspot.com/2011/04/on-ethics-of-research-cloning.html

dock mindes jag fel såtillvida att detta också rör Titantic-artiklarna. I kommentarsfältet påtalas dock ytterligare (!) två (dvs inte de du hittat) artiklar som sägs vara mycket lika:

http://www.bsfrey.ch/articles/450_06.pdf

http://www.bsfrey.ch/articles/458_07.pdf
25 aug | Unregistered Commenterbergh
Tack, Andreas. På Economics Job Market Rumors finns det två trådar (se nedan) som verkar innehålla hur många ytterligare exempel som helst. Jag börjar tappa överblicken och har inte velat lägga tid på att titta närmare på alla de artiklarna. Men jag har hunnit tappa hakan ett antal gånger i dag och i går.

Notera att tonen som de använder till varandra och om Frey på den där bloggen stundtals är väldigt otrevlig. Men det finns också relevant och viktig information där, så jag tar mig friheten att dela med mig av länkarna.

http://www.econjobrumors.com/topic/bruno-frey-again

http://www.econjobrumors.com/topic/bfs-co-authors-want-to-defend-yourselves
I had got a dream to start my own firm, nevertheless I didn't have enough of cash to do it. Thank God my close mate advised to utilize the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a>. Hence I received the consolidation loans and made real my dream.
22 nov | Unregistered CommenterWarrenMAMIE

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.