Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tips inför nationella konferensen | Main | Om SNS-rapporten och den nu pågående debatten kring denna »
måndag
sep122011

Veckan som gick, veckan som kommer

Veckan som gick

SNS-seminariet förra veckan blev onekligen en snackis. Man kan fundera på varför exempelvis Urban Bäckström tar i kraftigt och kallar rapporten “bedrövlig”. Hans Bergström talar om en ”förtroendekris för SNS i förhållande till näringslivet i Sverige.” Hårda ord. Men ingen jag talat med, som faktiskt läst rapporten, tycker den är “bedrövlig.” ‘Helt ok’ är ett vanligare omdöme, ‘som SNS-böcker brukar vara’.

Den som faktiskt läser rapporten hittar få argument för att rulla tillbaka valfrihetsreformerna. Däremot tränas läsaren att tänka kritiskt kring exempelvis om fristående alternativs lägre kostnader och högre brukarnöjdhet kan bero på selektion i vilka som utnyttjar valfriheten och/eller på sänkta ambitioner i svårkontrakterbara kvalitetsdimensioner. Nyttigt inte minst för borgerliga politiker.

SNS-rapporten lär vi återkomma till, metadebatten likaså. Jag har hursomhelst hittat en utmärkt bokanmälare för rapporten i Ekonomisk debatt.

Nyss nämnda tidskrift kom ut i veckan, med en någorlunda vältajmad artikel om effekterna av sänkt moms på frisörer och restauranger i Finland. Små priseffekter, ännu mindre sysselsättningseffekter var slutsatsen. Dessutom gav min ledare om bostadsmarknaden helt otippat visst mediaeko (di-mobil, dagensps), trots att förslaget var ganska försiktigt.

Riksbanken väger numera orden på guldvåg: “Inbromsningen i svensk ekonomi beräknas nu bli mer uttalad än tidigare beräknat” var motivet för att lämna räntan oförändrad. Tillväxtprognosen ser numera ut så här:

Off topic måste f ö noteras att Federer förlorade mot Djokovic efter att ha haft två matchbollar i egen serve.

Veckan som kommer

är det nationell konferens i nationalekonomi i Uppsala. Statsvetarna har haft dylika konferenser länge, men för NEK är detta andra gången det händer (premiären var förra året i Lund). Huvudtalare är Lars E O Svensson. Parallella sessioner skapar en del krockar, men det finns många intressanta presentationer, som listas i ett eget inlägg.

Dessutom blir det intressant att notera om regeringen läcker något nytt från budgeten, eller om det är sänkt restaurangmoms som blir huvudnumret…

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Efter Hans Bergström utspel i DN i klimatfrågan, som kritiserades här: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/01/hans-bergstrom-sprider-myter-i-dn.html så fick jag intrycket att ideologi nog är viktigare än vetenskap för honom. Ett intryck som förstärks iom detta.
12 sep | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.