Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Policyförslag nr 5: Tillåt friare andrahandsuthyrning av bostadsrätter, beskatta vinsten och låt föreningen ta ut en avgift | Main | Reformera försörjningsstödet – del 1. »
måndag
sep052011

Veckan som gick, veckan som kommer

Senaste veckan

Ekonomhistorikern Astrid Kander skrev en smula kritiskt på ekonomistas om Martin Anderssons och Christer Gunnarssons bok Hållbarhetsmyten: Varför tillväxten inte är problemet. Kander är sympatiskt inställd till deras grundbudskap, men menar att de ändå gör det lite väl lätt för sig. Recensionen är därmed ett sällsynt nyanserat bidrag i den bisarra debatten om tillväxt är bra eller inte.

Mina försök att begripa mig på pengar fortsätter. I ljuset av den senare tidens händelser är det intressant att läsa George Selgins bok från 1988: The Theory of Free Banking. Den finns numera att ladda ned i alla möjliga trevliga format här.

Har också läst de första 100 sidorna i Matt Ridleys the rational optimist, ännu en i raden av böcker med budskapet att allt blir bättre hela tiden. Inte så dum alls, framför allt är notapparaten detaljerad. En hel del i början kommer från Niall Fergusons The Ascent of Money, som nog också borde stå på läslistan.

I övrigt bjöd veckan på ett Pufendorf-seminarium om finanskrisens effekter, där Robert Barro var det tyngsta namnet, och enligt min mening också stod för de mest övertygande argumenten. Hans budskap sammanfattas väl i följande kommentar (fritt ur mitt minne):

- You’re suggesting that economist are bad for growth. That may well be true, but that’s because most economists are keynesians.

För egen den samlade jag lite tyckarpoäng genom att tala både på filosoficirkeln i Lund och vara med i filosofiska rummet i P1. I det senare deltog även en festlig Lundafilosof: Cathrine Felix. Temat: Effektivitet.

Kommande vecka

På onsdag, SNS-seminarium om konkurrensens konsekvenser, med bland andra Jonas Vlachos. Bakgrunden är en ny antologi om privatisering inom svensk välfärd. Samma dag publiceras dessutom nästa reporäntebeslut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Uhm, hjälp, standardavvikelserna i grafen längst ned i denna postning ser ju nästan lika illa ut som i ett typiskt astrofysik-papper.
Svårtbedömt läge i makroekonomin just nu ;-)
6 sep | Unregistered Commenterbergh
En fråga till dig: Använder Jämlikhetsanden jämlikhetsdata före eller efter skatt och transfereringar i sina grafer?
Har inte boken här, men tror bestämt det är efter skatt och transf.
6 sep | Unregistered Commenterbergh
Du får återkomma med en utförlig rapport från seminariumet, i alla fall dina egna synpunkter! Det här kommer nog att leda till rejäl välfärdsdebatt.
7 sep | Unregistered CommenterBjörn
Björn, jag kom nyss därifrån - och du har helt rätt. Just nu är jag helt omtumlad, men det var ett mycket underhållande seminarium. Delar kan tydligen ses på SVT play.
7 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.