Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur många tillspetsade frågeställningar tål Sverige? | Main | Minimipriser »
söndag
okt142012

Veckan som gick: Blir vi sjuka av inkomstskillnader? lanserades

Veckan som gick: IFN & Studentlitteratur ordnade seminarium för lansering av nya boken. SVT24 filmade - bäddar in filmen nedan. 

Lanseringen gav nyhetskrönika i DN av Clas Barkman, samt en ledare i svenskan av Benjamin Katzeff Silberstein.

Vidare: Höstens säsong av ekonomiklubben startade. Nytt för i höst är att det inte ens går att se avsnitten på nätet utan att prenumerera på Axess. Samtidigt får jag inget betalt för att vara med där. Borde rimligen kunna förhandla till mig en prenumeration på Axess...

Veckan som kommer: Ytterligare en presentation av boken sker på Ekonomihögskolan i Lund kl 16 på tisdag 16e.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: article
    Veckan som gick: Blir vi sjuka av inkomstskillnader? lanserades - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (1)

Att Ekonomiklubben är bakom betalvägg är inte helt nytt, så var det redan när jag försökte se några avsnitt för ett halvår sedan. Men vi kommer se till att de nya programmen finns att se gratis, antingen på FORES sida eller på en egen.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.