Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om spontan ordning, centralplanering och neoklassisk ekonomi | Main | Veckan som gick: Blir vi sjuka av inkomstskillnader? lanserades »
tisdag
okt162012

Hur många tillspetsade frågeställningar tål Sverige?

En av de frågor som ställdes - av programledarna - i SVTs partiledardebatt var alltså "Hur många invandrare tål Sverige?" Frågan har kritiserats, av Ulf Bjereld, Anna-Lena Lodenius, och Aftonbladet.

Medan det naturligtvis inte är fel att diskutera invandring och integration, är formuleringen av frågan underlig, då den förutsätter att invandrare är något som kan tålas i varierande utsträckning, dvs något problematiskt eller skadligt.

Agendas Pia Bernhardson och Eva Landahl försvarar sig på SVTs debattsajt

Det som sägs i riksdagen måste rimligen också kunna sägas i tv

Uselt argument: Självklart ska det som sägs i riksdagen kunna sägas i TV. Men bör det göras till fråga i SVTs partiledardebatter? Oftast är svaret faktiskt nej. Det som sägs i riksdagen är (och ska vara) partsinlagor från partirepresentanter. Just därför bör SVTs journalister inte ta något enskilt partis problemformulering rakt av. Hur många bönder tål Sverige? Hur höga vinster tål Sverige? Hur många företagare? Hur många offentligt anställda? Hur stor miljörörelse? Dessa frågor skulle reta upp vissa partier mer än andra och är därför inte särskilt lämpliga i public service-TV där partiledarna ska ströva efter opartiskhet. Detta borde vara självklart för SVTs journalister.

För övrigt saknar jag Karin Hübinette.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Hur många tillspetsade frågeställningar tål Sverige? - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (5)

Hade frånade varit bättre med hur många vid har råd med ?
nej, det tycker jag inte. varför inte ha frågan "Hur öppna ska Sveriges gränser vara för flyktingare och invandrare?"
17 okt | Registered Commenterbergh
Nu får man nog inse att de flesta personer som kritiserar rubriksättningen inte gör det för dess brist på objektivitet och opartiskhet utanför att själva frågan inte är förenlig med deras åsikter. Samma personer hade ju antagligen gjort vågen för en minst lika tillspetsad rubrik av typen ”Hur mycket rasism och främlingsfientlighet tål Sverige?” när invandrings- och integrationspolitik skall diskuteras.
Kanske öppna dörrar men ibland böjar jag faktiskt undra; hur många "journalister" tål Sverige?
18 okt | Unregistered CommenterPO
De som är kritiska mot frågans formulering verkar oftast vara det utifrån perspektivet att vi i SD skulle tjäna på det. Själv tror jag att det inte spelar någon större roll. Oavsett hur man hade närmast sig den här politiska frågan så hade Åkesson (eller vem som helst annan av våra företrädare) naturligtvis diskuterat den utifrån våra egna utgångspunkter, precis som partier alltid gör. Det hade vi tjänat på iallafall.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.